Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

N. 4571/2018 ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασηςΕπείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις

1) τροποποιείται ο ν.  3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης.

Αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών Ζακύνθου. ΦΕΚ B 4802/2018

 2.  31- 10-2018

 ΦΕΚ B 4839/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 80497
Άρση αναστολής λειτουργίας των δικαστικών
υπηρεσιών Ζακύνθου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΔΔΑ: Βίαιη, εκφοβιστική και απειλητική δημοσιογραφική επίθεση - Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Βίαιη, εκφοβιστική και απειλητική δημοσιογραφική επίθεση κατά συντακτών έκθεσης για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.ΑΠΟΦΑΣΗ 

Kaboğlu και Oran κατά Τουρκίας της 30.10.2018 (αριθ. προσφ. 1759/08, 50766/10 και 50782/10)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΕΕ: επανάληψης ποινικής διαδικασίας, κατόπιν καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ

ΔΕΕ μειζ. συνθ. 24.10.2018, C-234/17, XC και λοιποί
Ένδικη προστασία – Ένδικα μέσα – Αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών – Αίτηση επανάληψης ποινικής διαδικασίας, κατόπιν καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ – Δεν αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο η μη πρόβλεψη τέτοιου εξαιρετικού ενδίκου μέσου και για περιπτώσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης  

ΔΕΕ: Υπηρεσίες καθαριότητας και εστίασης σε δημόσια νοσοκομεία – σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΔΕΕ 25.10.2018, C-260/17, Ανοδική Services ΕΠΕ (κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων της ΣτΕ Γ΄  Τμ. 1305/2017 επταμ.)
Οικονομική/επιχειρηματική ελευθερία – Αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας – Συμβάσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών – Υπηρεσίες καθαριότητας και εστίασης σε δημόσια νοσοκομεία – Πράξεις περί σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (αντί για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών) – Οδηγία 2014/24/ΕΕ – Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (συμβάσεις απασχόλησης) – Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 49 και 56 ΣΛΕΕ και των άρθρων 16 και 52 του Χάρτη ΘΔΕΕ –Ένδικη προστασία – Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕ
/

Αθήνα, 29-10-2018
Αριθμ. Πρωτ. 565
ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕ

Α΄ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

UPD 29-10-2018

ΠΡΏΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19-7-2018

(Θεσσαλονίκη, 2-3 Νοεμβρίου 2018)

Προς
τα Μέλη και τους Φίλους
της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
Κυρίες και κύριοι,

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 626/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 626/2018 

Αριθμ. 69650
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Ορίζουμε:
Α. 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου Χαρίτων, τον Γεώργιο
ΣAΡΛH του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΝ 160333), μετακλητό Γενι-
κό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 626/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 626/2018 

Αριθμ. 76467
Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Πειραιά.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Κυρίες και κύριοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των Γραμματειών των δικαστηρίων -Μέλη της ΟΔΥΕ και του ΣΔΥΑ -Γραμματείς του Αρείου Πάγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΕ : συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης/
135 /26-10-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
———
Σας ενημερώνουμε ότι την 19-10-2018, στη Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κο Μιχαήλ Καλογήρου στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Ποινική Αντιμετώπιση των Τυχερών Παιγνίων».

“Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ”,

Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης Δ.Δ., Δ.Ν.

 

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 2003/2018 επταμ. : Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών – Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ο ν. 4356/2015Ιδιωτικός βίος – Ερωτική ζωή και σεξουαλικός προσανατολισμός – Αρχή της ισότητας – Συνταγματική προστασία της οικογένειας – Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών – Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ο ν. 4356/2015
(Α) Με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος ο άνθρωπος αναγνωρίζεται ως υπέρτατη αξία, χάριν της οποίας υφίσταται και οργανώνεται η έννομη τάξη, τα δε επί μέρους ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα θεσπίζονται για τη διασφάλιση της επί ίσοις όροις ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εκάστου και την απόλαυση των εννόμων αγαθών που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών. Η συνταγματική προστασία της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας και των επί μέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν

Ανακοίνωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου 26-10-2018Το τελευταίο διάστημα, μερίδα του Τύπου, έχει επιδοθεί σε μια ανοίκεια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, που προσβάλλουν τόσο το πρόσωπό μου, κυρίως όμως το θεσμό που υπηρετώ.

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

ΕνΔΕ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣΑθήνα, 26-10-2018
Αριθμ. Πρωτ. 561
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Καθώς πληθαίνουν οι ανακοινώσεις με αίτημα την επιτάχυνση της δίκης της Χρυσής Αυγής, επιρρίπτοντας μάλιστα ορισμένες φορές τις ευθύνες της καθυστέρησης στο Δικαστήριο,

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

«Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση»

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΔΠΜΣ του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση»
Επιστημονική Εκδήλωση
Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00
Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη)

Σχέση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: Σχέση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 8 μ.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.Α.
Ομιλητής: Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διάγραμμα ομιλίας:

Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική́ εκδήλωση στις 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 (1ος όροφος), Αθήνα, µε θέµα:
Εγγυοδοσία: Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου

ΑΠ ποιν. 46/2018 - Αντίσταση - αιτιολογία απόφασης - δεν αρκεί η αόριστη αναφορά ότι "εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία" ή "εκτελούσαν νόμιμο έλεγχο".-

Αριθμός 46/2018 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια και Βασιλική Μπαζάκη - Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 1 Δεκεμβρίου 2017, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Α. Γ. του Γ., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Παπαπέτρου, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 1286/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας.
Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9.10.2017 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../2017.
Αφού άκουσε 

ΕΔΔΑ: E.S. v. Austria - Θρησκευτική ελευθερία - ελευθερία έκφρασης - εξύβριση θρησκευτικού συμβόλου


  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξαν:

Δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 10 (ελευθερία έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η υπόθεση αφορούσε την καταδίκη της αιτούσας  για την

ΔΕΕ: διάταξη Προέδρου - απόρριψη αίτησης τραπεζών για απόφαση σχετικά με EURIBOR

Ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου απορρίπτει την αίτηση της Credit Agricole και της JPMorgan

ΔΕΕ: συμβάσεις ορισμένου χρόνου - μουσικοί

ΕΔΔΑ: Δυσφήμιση γιατρού που ασχολείτο με έρευνα βλαστοκυττάρων ότι προσομοιάζει με ναζί εγκληματία και ελευθερία της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Annen κατά Γερμανίας της 18.10.2018 (αριθ. 6) (αριθ. 3779/11)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: μη διεξοδική δικαστική έρευνα για την επιδίκαση της επιμέλειας του παιδιού στην μητέρα


Η μη διεξοδική δικαστική έρευνα για την επιδίκαση της επιμέλειας του παιδιού στην μητέρα παραβίασε το δικαίωμα του πατέρα και του παιδιού στην οικογενειακή ζωή.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Petrov και X κατά Ρωσίας της 23.10.2018 (αρ. προσφ. 23608/16)

«Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο».

ΣτΠ: Ημερίδα με θέμα «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο». 

 

 

Εισαγγελικός Λόγος (74)Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων : Πεδίο εφαρμογής και κυρώσεις »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ)


(Αφορά μόνο εισαγγελείς πρωτοδικών)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ»

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος & ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σας προσκαλούν
στην Ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα : «ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ»,
την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17.30΄, στην Αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας
(Πανεπιστημίου 22)


Πρόγραμμα


Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ (11 και 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018) 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
(11 και 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
( επιτρέπονται έως και επτά (7) σταυροί )

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Άρθρο του Χριστόφορου Σεβαστίδη, Εφέτη, Πρόεδρου ΕνΔΕ αναφορικά με τις προτάσεις του Αν. ΥπΔικ


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα» στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου για τις προτεινόμενες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης. Εστίασε στις αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, στον αποκλεισμό δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών να τοποθετούνται μέλη Ανεξάρτητων Αρχών για 2 έτη μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα και για την σκοπιμότητα κατάργησης του θεσμού του Οικονομικού Εισαγγελέα και Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΠρΚαβ - ΔΕφΘεσ (ΦΕΚ B 4627/2018 )

ΓνωμΕισΑΠ: Αρμόδιος Δικαστικός Λειτουργός που παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού πρόσφυγα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018,
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11438
ΑΡ. ΓΝΩΜ 12

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΕ: Διάταξη Αντιπρ: Η Πολωνία πρέπει να αναστείλει τις διατάξεις για το όριο ηλικίας των δικαστών


Διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-619/18 R
Επιτροπή κατά Πολωνίας
Η διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου έχει εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ, στην περίπτωση των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους οποίους αφορούν οι διατάξεις αυτές

Διακοπή των εργασιών στα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Αθηνών (22-31/10)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί διακοπή των εργασιών στα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Αθηνών από την Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, από ώρα

Eκσυγχρονισμος της Δικαιοσυνης η οπισθοδρομηση;


     
 

         Με αφορμη δημοσια (σε κυριακατικη εφημεριδα) προταση του Προεδρου της Ενωσης Δικαστων κ. Χρ Σεβαστιδη για καταργηση των θεσμων του Εισαγγελεα εγκληματων διαφθορας και του Οικονομικου Εισαγγελεα, ως  Εισαγγελεας εγκληματων διαφθορας Θεσσαλονικης και ως διατελεσας επι χρονια μελος στο Διοιηκητικο Συμβουλιο της Ενωσης Εισαγγελεων Ελλαδος, ειμαι υποχρεωμενος να θεσω τα παρακατω ζητηματα:

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣτΕ - ΑΠ ΦΕΚ Γ 1211/2018

ΦΕΚ Γ 1211/2018ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Οκτωβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 5 του
Συντάγματος και τα άρθρα 49 παρ. 3 και 77 παρ. 9 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄ 35) όπως ισχύουν, επιλέγονται για την πλήρωση τριών
(3) θέσεων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου οι Αρεο-
παγίτες Ιωσήφ Τσαλαγανίδης του Κοσμά, Ειρήνη Καλού
του Ελευθερίου και Δήμητρα Κοκοτίνη του Βασιλείου, οι
οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν
στις θέσεις αυτές.

Ο παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Πρωτοδίκης Δ.Δ.-Δ.Ν., 

 

Ο παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και οι εγγενείς περιορισμοί του: Παρουσίαση της ΟλΣτΕ 1943/2018

ΔΕΕ: κάτοχος σύνδεσης internet - προσβολή δικαιωμάτων πνευμ. ιδιοκτ. από άλλο μέλος οικογένειας

Απόφαση στην υπόθεση C-149/17 Bastei Lubbe GmbH & Co. KG κατά Michael Strotzer
Ο κάτοχος σύνδεσης με το διαδίκτυο, μέσω της οποίας διαπράττεται προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού με ανταλλαγή αρχείων, δεν μπορεί να απαλλάσσεται κάθε ευθύνης κατονομάζοντας απλώς ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω σύνδεση

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για πρόσφατες αναφορές Υπουργού της Κυβέρνησης 18/10/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/10/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      Με αφορμή πρόσφατες αναφορές Υπουργού της Κυβέρνησης για τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης,  η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει, για μια ακόμη φορά, τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η απονομή  της Δικαιοσύνης στη χώρα μας αποτελεί, διαχρονικά και υποκριτικά για το πολιτικό σύστημα, πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.

Διαδικαστικά ζητήματα της προσωρινής διαταγής[*]
Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 

Σχολής  ΔΠΘ


1 Εισαγωγή......................................................... 1
2  Νομική φύση της προσωρινής διαταγής............................................................... 2
4 Σχέση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής διαταγής με τη δίκη ασφαλιστικών μέτρων................ 3
5 Χρονικό πλαίσιο χορήγησης της προσωρινής διαταγής................................................ 5
6 Αίτηση προς χορήγηση της προσωρινής διαταγής................................................................. 7
7 Αυτεπάγγελτη χορήγηση προσωρινής διαταγής................................................................. 7
8  Καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα............................................................. 8
9  Κλήτευση του καθ' ου........................................................................ 9
10 Αντικείμενο διαδικασίας προσωρινής διαταγής - προϋποθέσεις χορήγησης της - στοιχεία δικογράφου της αίτησης  .......................10
11 Συζήτηση προσωρινής διαταγής- αποδεικτική διαδικασία......................... 12
12 Εξουσία του δικαστή για την οριοθέτηση του διατασσόμενου μέτρου.............................. 13
13 Λειτουργία της προσωρινής διαταγής - δέσμευση εξ αυτής - ανάκληση προσωρινής διαταγής.......... 13
14 Δικαστική δαπάνη................................................................. 14
Βιβλιογραφία......................................................................................... 14

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος- (Ζάκυνθος 12-14/10/2018)

Συνεδρίασε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2018, στην Ζάκυνθο η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό την προεδρία του Δημήτριου Βερβεσού, Πρόεδρου του ΔΣΑ, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γεωργίου Σάρλη.
Την Ολομέλεια απασχόλησαν ιδιαίτερης βαρύτητας θέματα που αφορούν το δικηγορικό σώμα, μεταξύ των οποίων:
1. Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό.

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Νέα Πρόεδρος ΣτΕ. - αντιπρόεδροι του ΣτΕ - αντιπρόεδροι ΑΠ (2018)

Νέα Πρόεδρος του ΣτΕ  και πρώτη Πρόεδρος γυναίκα στην ιστορία του θεσμού, αναλαμβάνει με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, για την επόμενη τετραετία, η έως σήμερα αντιπρόεδρος Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΕΔΔ: Υπόμνημα της ΄Ενωσης Διοικητικών Δικαστών για το σχέδιο νόμου για το πόθεν έσχες

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
                                                                                        
   
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ενόψει της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».
          
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Xαιρετισμός Πρ. ΕΔΔ κ. Αγγελικής Λαϊνιώτη , Προέδρου Εφετών ΔΔ, στην Ολ. Πρ. Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Ο χαιρετισμός της Προέδρου της Ένωσης κ. Αγγελικής Λαϊνιώτη , Προέδρου Εφετών ΔΔ, στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα Αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνης - 2018

European judicial systems Efficiency and quality of justice - 2018ΕνΔΕ: ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ


 /
Αθήνα, 15/10/2018
Αριθμ. Πρωτ. 546
ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ
Μετά από συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Σάρλη καθώς και με την παρέμβαση του Προέδρου του Αρείου

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, θέτουν από σήμερα

ΕνΔΕ: Γενική Συνέλευση για το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Καθορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα τελετών του

ΕνΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 11-10-2018


 /
Αθήνα, 12/10/2018
Αριθμ. Πρωτ. 539
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 11 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. συνεδρίασε χθες και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
  1. Καθορίστηκε η στάση της Ένωσης στα πλαίσια συζήτησης του ν/σ στη Βουλή για το Πόθεν Έσχες.