Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΓΚΕΝ (SIRENE)


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


Αθήνα 31 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ 70


Συνέχεια 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 837/31.03.2023

Τεύχος Γ’ 837/31.03.2023

 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 838/31.03.2023

Τεύχος Γ’ 838/31.03.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9

ΔΕΕ: τηλεδιάσκεψη μαθημάτων δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης - εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ

 


Αριθ. 54/2023 : 30ής Μαρτίου 2023 
 
 
 
 
 
 
 
,
 

ΓΔΕΕ: Την 1η Απριλίου θα τεθούν σε ισχύ σημαντικές τροποποιήσεις των δικονομικών κανόνων


 

Αριθ. 58/2023 : 31ης Μαρτίου 2023 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΔΑ: Άρνηση πληροφοριών σε δημοσιογράφο για παρελθοντική συνεργασία δικαστών και εισαγγελέα με υπηρεσίες ασφαλείας!

 


Άρνηση των αρχών να παράσχουν σε δημοσιογράφο πληροφορίες για παρελθοντική συνεργασία δικαστών και εισαγγελέα με υπηρεσίες ασφαλείας! Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Saure κατά Γερμανίας (αρ. 2) της 28.03.2023 (αρ. προσφ. 6091/16) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ελευθερία του τύπου, δημόσιο συμφέρον και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

ΑΠΔΠΧ: Επίπληξη σε ξενοδοχείο για δημιουργία αντιγράφου πιστοποιητικού εμβολιασμού

 ΑΠΔΠΧ: Εντολή συμμόρφωσης για μη σύννομη βιντεοεπιτήρηση πιλοτής πολυκατοικίας

 


Εντολή συμμόρφωσης για τη μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πιλοτή πολυκατοικίας

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε δοκιμασία – Η προστασία των ευάλωτων ομάδων

 

 

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε δοκιμασία. Η προστασία των ευάλωτων ομάδων», με αφορμή την έκδοση των δυο τελευταίων βιβλίων του ΙΜΔΑ:

ΔΗΜΟΣΙΑ Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

 


Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Ν. 5037/2023 Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων κτλ

 

Τεύχος A’ 78/28.03.2023

Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και

Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με

αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της

διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της

υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νο-

N. 5036/2023 Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις,

Τεύχος A’ 77/28.03.2023

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογι-

κές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των

συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες δια-

τάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επι-

χειρηματικότητας

 

Όριο δικαιούχων Νομικής βοήθειας μετά την ΥΑ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου - Τεύχος B’ 2003/28.03.2023

Τεύχος B’ 2003/28.03.2023   

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31986
Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους ερ-
γατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

.....

ΕΔΔΑ: Υπερβολικές καθυστερήσεις των αστικών διαδικασιών για παρακώλυση της επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί του.

 


Υπερβολικές καθυστερήσεις των αστικών διαδικασιών για παρακώλυση της επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί του. Καταδίκη από Στρασβούργο 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Omelchenco κατά Ουκρανίας της 23.03.2023 (αρ. προσφ. 44158/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπερβολική διάρκεια αστικών διαδικασιών. Μη νομοθετική πρόβλεψη ενδίκου μέσου για τις καθυστερήσεις των διαδικασιών.

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣτΠ: Ετήσια Έκθεση 2022

 


«Η αποτροπή μιας νέας παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης»

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων διοργανώνει
την Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών "Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος" (Ακαδημίας 60),
επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 

  Tο με αριθμό 560/10.03.2023 έγγραφο της Προέδρου του ΑΠ, , που απευθύνεται στους διευθύνοντες 14 Εφετειακών περιφερειών της χώρας, παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες των εκλεγμένων μελών του ΔΣ της ΕΝΔΕ, είναι σε ισχύ και αναμένεται ο τρόπος εφαρμογής του.

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 814/24.03.2023

Τεύχος Γ’ 814/24.03.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ 5 του

Συντάγματος και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 820/27.03.2023

Τεύχος Γ’ 820/27.03.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-

τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΚ - Τεύχος Γ’ 814/24.03.2023

 

Τεύχος Γ’ 814/24.03.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Μαρτίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (νόμος 4938/2022, Α’109), του άρθρου 567

Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Οικονομικού Δικαίου

 


Καμία ενημέρωση από το προεδρείο της Ένωσης για τις αιτήσεις μετάθεσης

 

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023

  

Εκδήλωση στη μνήμη του Σταύρου Τσακυράκη, 5/4/2023.

 

 

 

 

 

 

ΕλΣυν: Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού - Τεύχος B’ 1963/27.03.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/14823
Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας και ποσο-
στώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου
ποσού κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του
ν. 4820/2021 "Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις" (Α’ 130).

 

 

ΣτΠ: Δελτίο Τύπου Σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον FRA

 


 

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Δελτίο Τύπου

 

Σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον FRA

 

Σεμινάριο επιμόρφωσης με εκπροσώπους του FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα ο Συνήγορος του Πολίτη.

ΣτΠ: Ετήσια Έκθεση 2022: Η ενεργειακή κρίση στο προσκήνιο

 


Δελτίο Τύπου | Ετήσια Έκθεση 2022: Η ενεργειακή κρίση στο προσκήνιο

Την Ετήσια Έκθεση για το 2022 επέδωσε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.

 

 

«Ενεργειακή κρίση - Κοινωνικές και Αναπτυξιακές διαστάσεις»

 


Ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή κρίση - Κοινωνικές και Αναπτυξιακές διαστάσεις» διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αύριο Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 (9.00-15.00). στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα).

 

 

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Εισ) Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 

 Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτό το από

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-

ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕισΕφΔυτΜακ) Τεύχος B’ 1851/24.03.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3/2023 (1)
Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στην Αθήνα και στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του
Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121 - 2ος όροφος),
σήμερα στις 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00’ συνήλθε η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.

ΓνωμΕισΑΠ 3/2023: Έλεγχος Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας - δυνατότητας χορήγησης αντιγράφων εκ των εγγράφων ανηλίκων και δικαστικών εγγράφων ανηλίκων

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα 24-3-2023

 

Αριθ. Πρωτ:        1048

Αριθ. Γνωμοδότησης: 3

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΠΑΠ)»

“Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τον Ν. 4842/2021”

 

Διαδικτυακή εκδήλωση του antimolia.gr στις 5-4-2023 με θέμα “Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τον Ν. 4842/2021”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το antimolia.gr σας προσκαλεί στη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:

«Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τον Ν. 4842/2021»

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρα 17.00 μ.μ.

Χαιρετισμός της Προέδρου της ΕνΔΕ, Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, στο συνέδριο με θέμα: "Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος διάλογος".

 

Χαιρετισμός της Προέδρου της ΕνΔΕ, Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, στο συνέδριο με θέμα: "Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος διάλογος".

 Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σας καλωσορίζει στην επιστημονική εκδήλωση που συνδιοργανώνει με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ένωση Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών, την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και το  Εφετείο Αθηνών, το οποίο και μας φιλοξενεί σήμερα και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου για την άμεση ανταπόκριση προς επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΑΠ ποιν. 1008/2022: απόρριψη ελαφρυντικού 84§2 ε ΠΚ - σχέση με παλαιό ΠΚ

 Ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ.2 του κυρωθέντος με τον Ν.4619/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου ΠΚ, μεταξύ άλλων, και η υπό στοιχεία ε' που συνίσταται στο "ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του". Η ως άνω διάταξη που αξιολογεί την καλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου ως ελαφρυντική περίσταση ακόμη και όταν υφίσταται τον εξαναγκασμό της φυλακής, είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας, καθόσον η καλή συμπεριφορά του υπαιτίου για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του κρίνεται κατά και μετά την κράτησή του, ως δείγμα της αντικειμενικά αξιολογούμενης υποχρέωσής του να συμπεριφέρεται "καλά", δηλαδή νόμιμα (ΑΠ 466/2021, ΑΠ 153/2020, ΑΠ 1555/2019). Απόφαση 1008 / 2022    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1008/2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Φραγκάκη, Ελένη Κατσούλη - Εισηγήτρια, Δημήτριο Τράγκα και Ελένη Μπερτσιά, Αρεοπαγίτες.
 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔ) - Τεύχος Γ’ 768/22.03.2023Τεύχος Γ’ 768/22.03.2023

Τεύχος Γ’ 768/22.03.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τo άρθρo 70 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Ομιλία Χρήστου Νάστα, Αρεοπαγίτη, Α΄ αντιπροέδρου της ΕνΔΕ, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης 21-3-2023 στη μνήμη Λάμπρου Μαργαρίτη.

Ο Λάμπρος Μαργαρίτης υπήρξε από τους πλέον επιδραστικούς νομομαθείς της σύγχρονης εποχής στη διαμόρφωση της επιστήμης του ποινικού δικαίου. Η εμβέλειά του μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις μεγάλες μορφές της νομικής επιστήμης, όπως ο Βασίλειος Οικονομίδης, ο Γεώργιος Μπαλής, ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ο  Ιωάννης Μανωλεδάκης, τα ονόματα των οποίων κοσμούν, σε ανάμνηση αιώνια, τα αμφιθέατρα των νομικών σχολών της πατρίδας μας.

Η συνεισφορά του εκλιπόντος στο δικαιϊκό μας σύστημα ήταν πολυεπίπεδη, καθώς συνέβαλε καθοριστικά, τόσο στη διαμόρφωση του ποινικοδικονομικού μας δικαίου σε νομοθετικό επίπεδο, όσο και στην εφαρμογή του από τα δικαστήρια, κυρίως όμως στη μεταλαμπάδευσή του στις νέες γενιές επιστημόνων.

Η απάντηση της Εταιρείας Δικαστικών Λειτουργών στις μαζικές παραιτήσεις

 

 


 

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ως εδώ!

 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

    

 

Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων στην ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/22.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/22.03.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 13921
Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών
Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 55Δ του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 258/22.03.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 258/22.03.2023

 

Αριθμ. 13418οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Λάρισας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 

 

..

Κίνηση της διαδικασίας πληρώσεως τεσσάρων (4) θέσεων Συμβούλων Επικράτειας, με προαγωγή δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 


Αθήνα. 22 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. 984

 

ΠΡΟΣ:

Τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας

 

 

Κίνηση της διαδικασίας πληρώσεως τεσσάρων (4) θέσεων Συμβούλων Επικράτειας,
με προαγωγή δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Το όνομα του Λάμπρου Μαργαρίτη πήρε αίθουσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

  

Το όνομα του αείμνηστου καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Α.Π.Θ Λάμπρου Μαργαρίτη, πήρε αίθουσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
 
 21/03/23 06:05 μμ
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ από την «Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες»,

 

ΕΝΩΠΙΟΝ του υπό συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της

«Εταιρείας  Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες»

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Δια της παρούσης υποβάλλω την παραίτησή μου ως τακτικό μέλος του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», της οποίας υπήρξα ιδρυτικό μέλος, επανειλημμένως ταμίας και μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ αυτής.

ERA (Aκαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου): Πρόγραμμα υποτροφίας

Η ERA (Aκαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου) ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα υποτροφίας της. Τα θερινά τμήμα παρέχουν εντατική είσοδο σε διαφορετικά πεδία του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε συνδυασμό μαζί με μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και πλήρες κοινωνικό πρόγραμμα καθώς και ευκαιρίες κοινωνικής δικτύωσης με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη και διαφορετικά νομικά υπόβαθρα.

ΕΔΔΑ: Επιλογή συντομότερης προθεσμίας για παραγραφή απαίτησης από αδικοπραξία.

 


Επιλογή συντομότερης προθεσμίας για παραγραφή απαίτησης από αδικοπραξία. Παραβίαση δίκαιης δίκης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Brădean κ.α. κατά Ρουμανίας της 21.03.2023 (αρ. προσφ. 21680/18) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αγωγή αδικοπραξίας. Χρόνος παραγραφής αξίωσης από αδικοπραξία ενός έτος. Επιλογή βραχύτερης παραγραφής ενός έτους από τη γενική παραγραφή των τριών ετών. Πρόσβαση σε δικαστήριο και δίκαιη δίκη.

Το 2003 οι προσφεύγοντες, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, συμμετείχαν σε διαγωνισμό για την κατάληψη υψηλόβαθμων θέσεων σε διάφορες περιφερειακές δομές του Υπουργείου, ωστόσο κανείς τους δεν επελέγη, παρά το γεγονός ότι έλαβαν τους υψηλότερους βαθμούς μεταξύ των υποψηφίων για τις αντίστοιχες θέσεις.

ΣτΠ: Τετραμηνιαία Δελτία | Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2022

 

Το παρόν δελτίο συμπυκνώνει μία σειρά εμβληματικών υποθέσεων που χειρίστηκε η Αρχή, καλύπτοντας μέρος του ευρύτατος φάσματος θεματικών που χειρίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, από τη προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και αστικού, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης, τα δικαιώματα των φορολογούμενων, των ασφαλισμένων, των εργαζόμενων και των ανέργων, των ατόμων με αναπηρίες, των ανηλίκων, για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων στην ορθή διοικητική δράση και

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Ν. 5034/2023 εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων κτλ

 

Τεύχος A’ 69/18.03.2023

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου

με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων

“Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγ-

χρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμό-

σχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπι-

ση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και

την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες

επείγουσες ρυθμίσεις.

ΕΣΔι: Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 


Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΕΣΔι: Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ»


Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ»

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ κτλ 

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 - FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail:
endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 15-3-2023
Αρ. Πρωτ. : 128Συνέχεια 

Περιστατικά δικαστικής αυθαιρεσίας - Θέση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας

 


Δελτία Τύπου | Αποφάσεις Ολομέλειας | 18/03/2023

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως στις 18.3.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την από 16.3.2023 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «περί αντισυνταγματικότητας αποφάσεων Δικηγορικών Συλλόγων» , εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα αναμέναμε μία διαφορετική προσέγγιση από την ΕνΔΕ, πέραν της συντεχνιακής κάλυψης δικαστικού λειτουργού, στo πλαίσιο μιας κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.
Μεμονωμένες συμπεριφορές δικαστών, που δεν εφαρμόζουν το νόμο,  προσβάλλουν τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης και αγνοούν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος, πρέπει απερίφραστα να καταγγέλλονται και να απομονώνονται.

Για τις αντιδράσεις των Δικηγορικών Συλλόγων σε βάρος Δικαστικών λειτουργών

 

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

       

Ένωση χωρίς αισθήσεις

 

       

                       

                                    Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ. ΕΝΔΕ

           

Οι δικαστικές ενώσεις, σαν ανθρώπινοι οργανισμοί, για να λειτουργούν, χρειάζονται όλες τις αισθήσεις τους. Πρέπει να μπορούν να αφουγκράζονται την κοινωνία, να βλέπουν την πραγματικότητα και να οσφραίνονται τους κινδύνους. Κατά την εκπροσώπηση απαιτείται μόνιμη εγρήγορση, αφού δεν είναι σπάνιο να μη συμβαδίζει απόλυτα το αισθητήριο των μελών με εκείνο των εκπροσώπων και αυτό δεν είναι πάντα από μόνο του προβληματικό. Γίνεται όμως προβληματικό, όταν στη ρίζα μιας τέτοιας ασυμβατότητας, βρίσκεται η σταδιακή απώλεια των αναγκαίων αισθήσεων, που δρα ως πηγή μόνιμων αποκλίσεων από τη βούληση των μελών. Και τότε, είναι εύκολο πια να προβλέψει κανείς την επόμενη αποτυχία, στην επόμενη στροφή. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σήμερα. Σε κάθε της βήμα, φαίνεται να χάνει και μία από τις αισθήσεις της.

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των ΔΔ Τεύχος A’ 62/15.03.2023

Τεύχος A’ 62/15.03.2023

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επι-
τροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων.

 

 


 

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού δικαστικών υπαλλήλων, - Υ.Ο.Δ.Δ. 237/16.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 237/16.03.2023

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 13647οικ.
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την ει-
σαγωγή εκπαιδευομένων που πρόκειται να κα-
ταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

.....

 

ΠΔ 31/2023: Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προ- σωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας .

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31
Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προ-
σωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστι-
κής Αστυνομίας .

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
σας καλεί να παρακολουθήσετε την Ημερίδα με θέμα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

την Παρασκευή 31/3/2023, ώρα 18:00-20:00

στην Αίθουσα Συνεδρίων (πορτοκαλί αμφιθέατρο)

 


 

«Χρόνος απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης: Αποτίμηση της παρούσας καταστάσεως -κριτική αξιολόγηση».


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ 23/2 και 16/3/2023 

 

 

 

 2.18-3-2023

 

 

Αθήνα   15-3-2023

Αναβολή Συνεδρίασης 16/3/2023 για 30/3/2023

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

                


 

 

 

   ΕΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                           Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                    

               

                                                                              Αθήνα,  16-03-2023                                                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ