Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

N. 5028/2023 Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων - Αύξηση θέσεων Πολ/Ποιν δικαιοσύνης κτλ

 

Τεύχος A’ 54/09.03.2023

Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμο-

διοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,

οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατρο-

πή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γρα-

φείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

 

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών
λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης


Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πο-
λιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:
α) Των Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου κατά μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11) και

β) των Αρεοπαγιτών κατά δυο (2), οριζομένου του συ-
νολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,

Α’ 109),

 

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97)

 

Π.Δ. 18 της 30.12.88/9.1.89.  
   Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το 
   Συμβούλιο της Επικρατείας.- (Α' 8).

 

 

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

(ν. 4798/2021, Α’ 26),

 

Νόμος 927 ΦΕΚ Α΄139/28.6.1979

 

Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις.

 

Ν. 4198/2013 Φ.Ε.Κ. Α 215/11-10-2013

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και

άλλες διατάξεις

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ