Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Όριο δικαιούχων Νομικής βοήθειας μετά την ΥΑ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου - Τεύχος B’ 2003/28.03.2023

Τεύχος B’ 2003/28.03.2023   

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31986
Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους ερ-
γατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

.....


αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του νόμιμου κατώτατου
μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για
πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους ερ-
γατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση,
ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται
στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο
ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα
λεπτά (34,84 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


===============
 
Η ανωτέρω απόφαση επηρεάζει την παροχή νομικής βοήθειας
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3226 (ΦΕΚ 24 Α/4.2.2004)
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις
 

«Άρθρο 1

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας

1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή η διένεξη.

 

(780 € * 14 μισθοί) / 3 * 2 = 7.280  € νέο όριοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ