Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 704/15.03.2023

 Τεύχος Γ’ 704/15.03.2023

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 28.02.2023 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και
των άρθρων: α) 59, 83 και 85 του ν. 4938/2022 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109) και β) της


παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) και 2) την 1/2023 απόφα-
ση του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται αναδρομικά από
01.07.2022 η δόκιμη Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου Μαρία Κόκορη-Κόγια του Ιωάννη στον βαθμό της
Εισηγήτριας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή της τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, της εκ των υστέρων προαγωγής
αυτής ενεργούσας αναδρομικά μόνο ως προς τον καθο-
ρισμό της σειράς αρχαιότητας και της αναγραφής αυτής
στους πίνακες αρχαιότητας με τη σειρά που κατείχε κατά

την αποφοίτησή της από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, ήτοι πριν από τον Εισηγητή Ελευθέριο Κα-
λονόμο του Κωνσταντίνου, τηρουμένης της σειράς αρ-
χαιότητας ως είχε κατά τον διορισμό αυτών.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Συνεδρίου: 13468/
01.03.2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ