Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

ΕγκΕισΑΠ 5/2023Νέο πλαίσιο επιθεώρησης των εισαγγελικών λειτουργών και αξιολόγησης των εισαγγελιών της χώρας-


 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 10-3-2023

Αριθ. Πρωτ.: 10645/22

Αριθ. Εγκυκλίου: 5

 

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο επιθεώρησης των εισαγγελικών λειτουργών και αξιολόγησης των εισαγγελιών της χώρας-Υποχρέωση τροποποίησης των κανονισμών των εισαγγελιών εφετών και πρωτοδικών Σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 104 του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν.4938/2022), η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου, με την από 9-3-2023 απόφασή της, προέβη στην κατάρτιση ενιαίου πλαισίου οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων ως προς την επιθεώρηση των εισαγγελιών πρωτοδικών και εφετών και των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας, απευθυνόμενο προς τους επιθεωρητές και το συμβούλιο επιθεώρησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στόχος του νέου πλαισίου, που περιλαμβάνει κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών πρακτικού 

χαρακτήρα και δέκα παραρτήματα με τα νέα έντυπα που σχεδιάστηκαν για τις εκθέσεις επιθεώρησης (που οι επιθεωρητές θα συντάσσουν) και τους πίνακες στατιστικών στοιχείων-δεδομένων (που οι γραμματείες των εισαγγελιών θα υποβάλλουν, εμφανίζοντας τη συνολική εργασία των εισαγγελικών λειτουργών και τεκμηριώνοντας τον απολογισμό του έργου της κάθε εισαγγελίας), είναι η διασφάλιση του ενιαίου μέτρου και η αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης των εισαγγελικών λειτουργών και της αξιολόγησης των εισαγγελιών της χώρας υπό τα δεδομένα του νέου ΚΟΔΚΔΛ, ο οποίος αναμόρφωσε ριζικά τον θεσμό της επιθεώρησης. Στα νέα ενιαία έντυπα με τους πίνακες στατιστικών στοιχείων των εισαγγελιών πρωτοδικών και των εισαγγελιών εφετών (που θα ζητούνται από τους εκάστοτε επιθεωρητές για το αντίστοιχο επιθεωρούμενο διάστημα) είναι εμφανής η (υποχρεωτική) προσαρμογή στα κριτήρια του νέου ΚΟΔΚΔΛ και η διαμόρφωσή τους κατά τρόπο λίαν αναλυτικό, ο οποίος διαφέρει από τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Τούτο κατέστη αναγκαίο προκειμένου αφενός να εναρμονίζονται (τα στατιστικά δεδομένα) με τις απαιτήσεις των νέων ρυθμίσεων του νόμου και αφετέρου να αναδεικνύεται με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα το σύνολο του έργου της εισαγγελίας και της εργασίας των εισαγγελικών λειτουργών (που καταγράφεται και στις εκθέσεις επιθεώρησης).

Προς επίτευξη της επιβαλλόμενης ετοιμότητας των εισαγγελιών πρωτοδικών και εφετών της χώρας να ανταποκριθούν στις αξιώσεις του νέου πλαισίου επιθεώρησης, σας απευθύνουμε την παρούσα ενημερωτική παραγγελία, δίκην γενικής οδηγίας (κατά το άρθρο 23 § 2 ΚΟΔΚΔΛ), με την οποία και σας διαβιβάζουμε τα ενσωματωμένα στο προαναφερόμενο ενιαίο πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών έντυπα πινάκων στατιστικών στοιχείων (παράρτημα Α για τις εισαγγελίες πρωτοδικών, παράρτημα Β για τις εισαγγελίες εφετών), των οποίων τη σύνταξη και υποβολή θα σας ζητούν εφεξής οι οριζόμενοι επιθεωρητές (Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτες). Σημειωτέον ότι η αντιστοιχούσα στα στατιστικά δεδομένα των πινάκων εργασίας των εισαγγελικών λειτουργών καταγράφεται εξ ολοκλήρου και στα νέα ενιαία έντυπα των εκθέσεων επιθεώρησής τους και αξιολογείται από τον επιθεωρητή.

Συνάμα, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 § 5 στοιχ. β και 129 § 8 ΚΟΔΚΔΛ, πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους 2023-2024 (16-9-2023), πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση των κανονισμών όλων των εισαγγελιών, ώστε να θεσπισθεί «σύστημα με το οποίο αυτός που διενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων σε κάθε εισαγγελέα τις κατατάσσει κατά τη χρέωση ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα (1) που αντιστοιχεί στη λιγότερο απαιτητική έως το πέντε (5) που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική». Η εν λόγω τροποποίηση του κανονισμού συναρτάται με τη νέα μορφή της επιθεώρησης διότι στα κριτήρια αξιολόγησης του διευθύνοντος την εισαγγελία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 102 § 2 στοιχ. στ ΚΟΔΚΔΛ, και ο τρόπος με τον οποίον εκείνος αξιολογεί τις υποθέσεις ως προς τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 § 5 στοιχ. β, παράλληλα δε, σύμφωνα με το άρθρο 102 § 4 στοιχ. εγ ΚΟΔΚΔΛ, η ποσοτική απόδοση και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων από όλους τους επιθεωρούμενους εισαγγελικούς λειτουργούς αξιολογείται σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, ομοίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 § 5 στοιχ. β. Ας σημειωθεί ότι η σύνδεση αυτή, της ρύθμισης του άρθρου 19 § 5 στοιχ. β με εκείνες του άρθρου 102 §§ 2,4 ΚΟΔΚΔΛ αποτυπώνεται και στα νέα ενιαία έντυπα των εκθέσεων επιθεώρησης. 

 

Εν κατακλείδι, παρακαλούμε, αφενός για τη συμβολή στην ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων υμών των διευθυνόντων εισαγγελέων και αφετέρου (παρακαλούμε) για την αντίστοιχη αρωγή των αρμοδίων δικαστικών υπαλλήλων των εισαγγελιών σας, προκειμένου να διασφαλίζεται το ενιαίο μέτρο και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης όλων των εισαγγελικών λειτουργών και της αξιολόγησης των εισαγγελιών της χώρας.

 

Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου 

 

Δημήτριος Παπαγεωργίου 

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 

https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-5-2023/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ