Τρίτη 30 Μαΐου 2017

ΔΕΕ: Eξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Χειρισμός από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή - Απώλεια της εμπιστοσύνης στον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΔΕΕ (προδ): Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων - Συλλογικές συμβάσεις που είναι εφαρμοστέες

(Υπόθεση C-336/15) (1)
((Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2001/23/ΕΚ - Άρθρο 3 - Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων - Συλλογικές συμβάσεις που είναι εφαρμοστέες επί του διαδόχου και επί του μεταβιβάσαντος - Συμπληρωματικές προθεσμίες προειδοποιήσεως που παρέχονται στους απολυόμενους εργαζομένους - Συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας στον μεταβιβάσαντα))

ΔΕΕ: Προτασ. Γ.Ε.: υπήκοος κράτους μη μέλους της ΕΕ μέλος της οικογενείας πολίτη της Ένωσης, μπορεί να έχει δικαίωμα διαμονήΔικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-165/16 Toufik Lounes κατά Secretary of State for the Home Department

Επίσημη Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Καζακστάν, 24-27 Μαΐου 2017

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας του Καζακστάν κ. Zhakyp Assanov, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν, στις 24-27 Μαΐου 2017.

ΑΠ ποιν. 723/2017: παραπομπή στην Ολομέλεια για το θέμα της μετατροπής των 5 ετών κάθειρξης

Απόφαση 723 / 2017    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 723/2017 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΔΜ 22/6/2017


Αθήνα 30-5-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Σχέδιο «Καλλικράτης» και για τη Δικαιοσύνη


ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Ε.Ε.Ε: Ανακοίνωση για τις παιδικές κατασκηνώσεις στην Αττική και τη Χαλκιδική
Δήλωση ενδιαφέροντος για 2 θέσεις στον έλεγχο νομιμότητας των καταχωτρήσεων στο SIRENE
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Πληροφ.: Hρ. Γιαννακοττούλου Τηλ.: 210 64.19.105 Fax: 210 64.23.399

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017 
Αριθμ. Πρωτ. 176

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ΕυρΕλΣυν: ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ νομικού (2017/C 164 A/01)


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2017/7
Μία θέση νομικού με πείρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Προεδρία — Νομική Υπηρεσία
(Ομάδα καθηκόντων AD, βαθμοί AD 7-AD 9)
(2017/C 164 A/01)

Εγκ ΕισΑΠ: «Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

ΟΔΗΓΊΑ σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με την οδηγία σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Το προσφυγικό ζήτημα υπό την σκοπιά του Διοικητικού & Ποινικού Δικαίου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Μεταπτυχια

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 480/2017 )

ΦΕΚ Γ 480/2017 


Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2017, που εκ-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ (ΦΕΚ Γ 480/2017 )

ΦΕΚ Γ 480/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ 27-5-2017Η Δικαιοσύνη παίζει μπάλα - Φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου

Αποζημίωση σε δικαστή, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα στη χώρα του να στραφεί δικαστικά κατά της απόφασης που τον έθετε σε διαθεσιμότητα (ΕΔΔΑ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα με απόφαση της 23ης Μαϊου 2017, ότι η Σλοβακία παραβίασε το άρθρο 6 παρ.1 (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση Paluda κατά Σλοβακίας -αίτηση υπ 'αριθ. 33392/12).

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

'Ερευνα - μελέτη για την χωρητικότητα των ελληνικών φυλακώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 22/05/2017
Θέμα:'Ερευνα - μελέτη για την χωρητικότητα των ελληνικών φυλακών

ΕΔΔΑ 6.4.2017, A.P., Garcon and Nicot v. France - Δικαίωμα αυτοκαθορισμού – – Νομική αναγνώριση της ταυτότητας του προσώπου, όσον αφορά το φύλο του

ΕΔΔΑ 6.4.2017, A.P., Garcon and Nicot v. France (79885/12, 52471/13, 52596/13)
Ιδιωτικός βίος (άρ. 8 ΕΣΔΑ) – Δικαίωμα αυτοκαθορισμού – Προστασία της αξίας και της ακεραιότητας του προσώπου (άρ. 3 ΕΣΔΑ) – Θετικές

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Εγκ ΕισΑΠ: «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Αθήνα 15-5-2017   

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 452/2017

ΦΕΚ Γ 452/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 460/2017

ΦΕΚ Γ 460/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ν. 4472/2017 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ κτλ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-
πές διατάξεις.

ΕΔΔΑ 18.5.2017, Johannesson and others v. Iceland (22007/11) Αρχές επιβολής κυρώσεων – Ne bis in idem –

 Διοικητική και ποινική διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παράβαση φοροδιαφυγής – Έλλειψη στενού ουσιαστικού και χρονικού συνδέσμου μεταξύ των δύο διαδικασιών

ΓΝΩΜ. ΟΛ.ΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Κατ’ άρθρο 14 παρ.4 ΚΟΔΚΔΚ)

Πειραιάς, 18/05/2017

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

"Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα νια θέματα τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ B 1699/2017 - ΔΠΣερ - ΔΠΝαυπ - ΔΠΛιβ - ΔΠΒολ

ΦΕΚ B 1699/2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός Προέδρου και μελών του ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 28756 οίκ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

ΟλΑΠ 3 , 4 , 5 /2017: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΝΟΜΟΣ 4092/2012 ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Απόφαση 3 / 2017    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 3/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017. (ΦΕΚ B 1671/2017)

ΦΕΚ B 1671/2017


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32072 (1)
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κα-
κοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΕΕ/ΓΕΚ: προσφυγή της Landeskreditbank Baden-WUrttemberg κατά της υπαγωγής της στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤΛουξεμβούργο, 16 Μαίου 2017
Απόφαση στην υπόθεση T-122/15 Landeskreditbank Baden-Wurttemberg - Forderbank κατά ΕΚΤ
Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απορρίπτει την προσφυγή της Landeskreditbank Baden-WUrttemberg η οποία στρέφεται κατά της υπαγωγής της στην άμεση

ΔΕΕ: Έλεγχος νομιμότητας αιτημάτων άλλου κράτους μέλους για την παροχή φορολογικών πληροφοριών

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


/
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος προσκλήθηκαν και παραστάθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Πολυνομοσχέδιο. Σας ανακοινώνουμε τις θέσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ενώσεως στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την 16/5/2017.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


/
Αθήνα 17-05-2017
Κατά την χθεσινή κλήση των φορέων στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκπροσωπούμενη από τον Γ.Γ. κ. Νικόλαο Σαλάτα και τον Εκπρόσωπο Τύπου κ. Χαράλαμπο Σεβαστίδη ανέπτυξε όλα τα παρακάτω θέματα, που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους όσο και ειδικότερα το Δικαστικό Σώμα.

Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με το ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δελτία Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/5/2017
Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή με το ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Αποχή δικηγόρων 17και 18-5-2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                      Αθήνα, 16/5/2017

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

ΑΠΟΧΗ ΔΣΑ 17-5-2017


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 15.5.2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για αποχή των Δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 καθώς και για άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κατά των νέων μέτρων του ασφαλιστικού

ΥΠΔΙΚ: Όρια στις πειθαρχικές ποινές απομόνωσης ανηλίκων κρατουμένων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 15/05/2017

Η άσκηση ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ -13 ΜΑΪΟΥ 2017-

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.5.2017

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
Αθήνα, 12.5.2017
Αρ. Πρωτ.  62

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

ΔΕΕ/ Προτ. Γεν Εισ.: η ηλεκτρονική πλατφόρμα Uber,υποχρεούται να κατέχει τις άδειες και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιοΛουξεμβούργο, 11 Μαίου 2017
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-434/15 Asociacion Profesional Elite Taxi κατά Uber Systems Spain, SL

ΔΕΕ: Αποζημίωση επιβάτη από αερομεταφορέα

Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Αντισυνταγματικότητα μείωσης των συντάξεων μετά τη 1-1-2019

Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./8.5.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Αντισυνταγματικότητας μείωσης των συντάξεων μετά τη 1-1-2019

 

Μια δημοκρατία χωρίς αντίβαρα;

O Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

ΟλΣτΕ 1237/2017: Συμμετοχή Δικαστικών στη Επιτροπή Προσφυγών - Αλλοδαποί - Άσυλο

ΣτΕ Ολομ. 1237/2017
Αλλοδαποί – Άσυλο – Οδηγία 2013/32/ΕΕ – Δικαστικοί Λειτουργοί – Επιτρεπτό άσκησης άλλων καθηκόντων (άρ. 89 Σ.) – Τοποθετήσεις ή αποσπάσεις (άρ. 90 Σ.)– Άρθρα 4 και 5 του ν. 4375/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4399/2016) – Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών των ΤΔΔ στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που αποφαίνονται επί ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου

ΑΠ ποιν. 500/2017: Χειροτέρευση της θέσης του καταδικασθέντος, από το δικαστήριο στο οποίο έγινε η παραπομπή μετά από αναίρεση

Απόφαση 500 / 2017    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 500/2017 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

ΦΕΚ Εισαγγελέων Φυλακών - Δικαστών Ανηλίκων - Ανακριτών (ΦΕΚ Γ 431/2017 )

ΦΕΚ Γ 431/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΕΕ: Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, γονεάς ανηλίκου τέκνου ΕΕ - δευτερογενές δικαίωμα διαμονής στην ΈνωσηΛουξεμβούργο, 10 Μαίου 2017
Απόφαση στην υπόθεση C-133/15 H.C. Chavez-Vilchez κ.λπ. κατά Raad van bestuur van de Sociale
verzekeringsbank κ.λπ.

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

/
 Αθήνα, 10-05-2017
Αριθμ. Πρωτ. 171
12-13/5 - Διημερίδα: Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση


- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.
- «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»
- Δικηγορικός  Σύλλογος Iωαννίνων
- Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Iωαννίνων

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

ΔΕΕ (προδικ): Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Leopoldine Gertraud Piringer