Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (9-5-2017)

 
ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης»

«Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης»Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα
που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Τίτλος Συνεδρίου: «Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης».
Ημερομηνία Διενέργειας: 20, 21, 22 και23 Ιουνίου 2017.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο πρόγραμμα «Οι
Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης» να υποβάλουν αίτηση μέχρι
02/06/2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν
αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011, οι
εισηγητές πρέπει να είναι:
αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του
Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα

εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων,
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία
και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες. Σε αυτούς εντάσσονται για
περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί
λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω
της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.
 Σύμφωνα με την με αριθμό 32/04‐05‐2017 πράξη του Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιμόρφωσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης της Ε.Σ.Δι. δύναται να
συμμετάσχουν ως εισηγητές στο εν λόγω σεμινάριο και Ειρηνοδίκες καθώς
και νέοι δικηγόροι που έχουν απασχοληθεί με τα θέματα που πρόκειται να
συζητηθούν, ως ειδικοί επιστήμονες.
δδ. Καθηγητές ξένων γλωσσών με εξειδικευμένη κατάρτιση και πείρα, συναφή προς
τη διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως και ειδικοί στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων εφαρμοσμένης
πληροφορικής.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές
πρέπει να αποστείλουν έως τις 02/06/2017 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της
ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν καθώς και από συνοπτικό
βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του
επιμορφωτικού προγράμματος.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο
μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της.
Για την ΕΣΔι
Για την οργανωτική επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"