Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 460/2017

ΦΕΚ Γ 460/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με το από 12.05.2017 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 2
του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α'), γ) 49, 54 παρ. 1 και 71 παρ.
2 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α') «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών»
και δ) 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν, το π.δ. 125/
05.11.2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την 1/2017
απόφαση και τα πρακτικά της 1ης/22-02-2017 συνεδρία-
σης του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγονται, κατ' απόλυτη
εκλογή, σε Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι Ει-
σηγητές αυτού, Θεόδωρος Μαυροβουνιώτης του Ιωάν-
νου, από 01.11.2016 και Γεωργία Κάνδυλα του Ιωάννου,
από 16.01.2017, για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων
Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτουν
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 30138/
15.05.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"