Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΔ ΦΕΚ Γ 843/2017


φεκ γ 843/2017


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Αυγούστου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και τα

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ EUROJUST ΦΕΚ γ 853/2017

ΦΕΚ γ 853/2017 


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2017, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κώδικα

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΦΕΚ Γ 841/2017


ΦΕΚ Γ 841/2017

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Αυγούστου 2017, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΔΡΩΝ (ΦΕΚ Γ 806/2017 )

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Αυγούστου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 802/2017 )

ΦΕΚ Γ 802/2017 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 772/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ


Αθήνα, 8-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.:293
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ»

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Έτος Έκδοσης: 2017            Σελίδες: 1128.
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

Παράδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Παράδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕνΔΕ 3-8-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

 

 

 

“ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ” ΤΕΥΧΟΣ 138, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΝΩΣH

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. κτλ

Τροποποίηση ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης

Αναστολή εργασιών όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κω.

2. 1-8-2017 

 ΦΕΚ B 2682/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56660
Παράταση αναστολής εργασιών όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κω.
 

Ν. 4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.


Τροποποίηση Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 748/2017)

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 749/2017 )

ΦΕΚ Γ 749/2017 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δεν είναι κόμμα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Του Χρήστου Τζανερρίκου, Αρειοπαγίτη, 

μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων