Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ),

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης/υπογραφής και κρυπτογράφησης.

«Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010»

ΦΕΚ B 1794/2015 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−

ΦΕΚ ΔΙΟΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 20ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔΙ κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Γ 872/2015 )

ΦΕΚ Γ 872/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με το από 21.08.2015 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−

ΦΕΚ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 867/2015 )

ΦΕΚ Γ 867/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Αυγούστου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 862/2015 )

ΦΕΚ Γ 862/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Νέος Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ορκιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει την χώρα στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, υπό την Πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου. 
Στην κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες θα μετέχουν: υπουργός Εξωτερικών ο Πέτρος

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός ορκίστηκε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ.Βασιλική Θάνου -Χριστοφίλου.


Υπηρεσιακή πρωθυπουργός της χώρας ορκίστηκε στις 20:00 η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, με «αποστολή» να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές -η ημερομηνία διεξαγωγής των

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 850/2015 )

ΦΕΚ Γ 850/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης Αυγούστου 2015, που

Επιθεωρητές έτους 2015-2016

Η ενημέρωση που λάβαμε είναι ανεπίσημη.
Πιθανόν λάβουν χώρα τροποποιήσεις, καθώς επίκειται ο ορισμός Αντιπροέδρων ΑΠ

Οι βασικές αλλαγές του Ν. 4335/2015

Καλύτερα να κατεβάσετε το κείμενο με τον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να μπορέσετε να διαβάσετε ευκολότερα και τους πίνακες

https://drive.google.com/file/d/0Bzn-TtGQ082QelhjZXMwSENod0k/view?usp=sharingΜεταβατική διάταξη:  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, η ισχύς του νόμου  αρχίζει από 1.1.2016  (άρθρο 1 άρθρο  ένατο §1 του Ν. 4335/2015)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015


6. 23-8-2015

Δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη


Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα έχει παραταθεί (με σημερινή απόφαση) μέχρι και την Κυριακή 30.8.15. Η πρώτη δόση θα είναι την Δευτέρα 31.8.15.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2015 (ΦΕΚ B 1731/2015 )

ΦΕΚ B 1731/2015 

Αριθ. οικ. 57378 (1)
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ειδικού Δικαστη−
ρίου του άρθρου 99 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος
για το έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 818/2015 )

ΦΕΚ Γ 818/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Iουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 821/2015)

ΦΕΚ Γ 821/2015

Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα,
και τις με αριθμούς 121, 123, 124 και 130/24−6−2015 απο−

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 821/2015)

ΦΕΚ Γ 821/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), του άρθρου
572 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 111/2015 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης:

Αντικατάσταση μελών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 587/2015


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 61884 οίκ
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

ΠΔ Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποι− νής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97).

ΦΕΚ A 92/2015 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου
ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής
καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και
Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποι−
νής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχό−
ληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97).


ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 806/2015 )

ΦΕΚ Γ 806/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, το

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 804/2015 )

ΦΕΚ Γ 804/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 794/2015 )

ΦΕΚ Γ 794/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 763/2015 )

ΦΕΚ Γ 763/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με Προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Αίτημα για σύγκληση του ΔΣ της ΕΔΕ

Μόλις χθες, στις 31-7-2015, πληροφορηθήκαμε από ηλεκτρονική σελίδα,ότι στις 6-7-2015 ο κ. Βασίλειος Μπάσης παραιτήθηκε από τη θέση του Α' Αντιπροέδρου και στις 13-7-2015 και από αυτή