Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 806/2015 )

ΦΕΚ Γ 806/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, το

οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν,
και τη με αριθμό 119/24.06.2015 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ−
νης, προάγονται κατ' εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη
Α΄ τάξης οι παρακάτω Ειρηνοδίκες Β΄ τάξης, επειδή συ−
γκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα
εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1) Πταισματοδικείου Πειραιά, Μαριάννα Χαρατσή
του Μιχαήλ, 2) Αθηνών, Δήμητρα Κατσορίδα του Επα−
μεινώνδα, 3) Αθηνών, Αλεξία Ορφανίδου του Παύλου,
4) Καρδίτσας, Βασιλική Μιχάλη του Κωνσταντίνου,
5) Ηρακλείου, Ζαχαρούλα Πολυδωράκη του Λάμπρου,
6) Πταισματοδικείου Κομοτηνής, Νικόλαο Πολυζά του
Παναγιώτη, 7) Θεσσαλονίκης, Μαρία Χαρχαλάκη του
Ιωάννη, 8) Λαυρίου, Παναγιώτα Γραμματικάκη του Γε−
ωργίου, 9) Αθηνών, Ελισάβετ Καραμπίνη του Στυλιανού,
10) Πειραιά, Μαρία Ηλία του Χαράλαμπου, 11) Αθη−
νών, Ελένη Χύτα του Δημητρίου, 12) Πταισματοδικεί−
ου Άργους, Γεωργία Ξανθοπούλου του Αποστόλου,
13) Βασιλικών, Ελένη Βερβεροπούλου του Βασιλείου,
14) Ηγουμενίτσας, Βαρσάμω Σαρακατσιάνου του Στυλια−
νού, 15) Πταισματοδικείου Κορίνθου, Αθηνά Χαλικιά του
Πανοστέφανου, 16) Αθηνών, Ακριβή Ερμίδου του Ιωάν−
νη, 17) Αθηνών, Αικατερίνη Μπιντζιλέκη του Αλκιβιάδη,
18) Θεσσαλονίκης, Ροδοθέα Τσομπανάκη − Βρετοπού−
λου του Γαβριήλ, 19) Θεσσαλονίκης, Βασιλική Μαντζάρη
του Ευριπίδη, 20) Αθηνών, Βάια Σερέτη του Ευθυμίου,
21) Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Κατσακιώρη του Χρήστου,
22) Πιερίας, Ταρσή Γαλάτου του Νικολάου, 23) Τρικάλων,
Φωτεινή Νασιάκου του Ηλία, 24) Αθηνών, Ειρήνη Γεωρ−
γαντοπούλου του Χρήστου, 25) Αθηνών, Βασιλική Κίτσου
του Λεωνίδα, 26) Θεσσαλονίκης, Μάρθα Κοντογιώργη
του Δημητρίου, 27) Πταισματοδικείου Ηρακλείου, Άννα
Ξυλούρη του Μιχαήλ, 28) Δράμας, Ζωή Νικολέρη του
Δημητρίου, 29) Αθηνών, Δημήτριο Καμάρη του Κίμωνα,
30) Αθηνών, Στυλιανή Τσαγκαροπούλου του Ανδρέα,
31) Θεσσαλονίκης, Μάρθα Μικροπούλου του Χαράλα−
μπου, 32) Βέροιας, Άννα Γιαννούλη του Κωνσταντίνου,
33) Αθηνών, Χρήστο Δήμου του Κωνσταντίνου, 34) Αθη−
νών, Νικόλαο Σακκά του Χρήστου, 35) Θεσσαλονίκης,
Παρασκευή Ηλιάδου του Ιωάννη, 36) Καρδίτσας, Πα−
ρασκευή Βότσιου του Στυλιανού, 37) Αθηνών, Βασίλειο
Φούρκα του Νικολάου και 38) Αθηνών, Τριανταφυλλιά
Στρατάκη του Ηλία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4261/23.07.2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"