Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Αντικατάσταση μελών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 587/2015


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 61884 οίκ
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΟρίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για θητεία δύο (2)
ετών:
Α) τον Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου (ΑΔΤ
ΑΕ 506157), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Νομι−
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
με αντικαταστάτη του, τον Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη
του Ιωάννου (ΑΔΤ ΑΕ 548800), Καθηγητή του ίδιου Τμή−
ματος, της ίδιας Σχολής, και
Β) τον Γεώργιο Ορφανίδη του Τσαμπίκου (ΑΔΤ 669392),
Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
'με αντικαταστάτρια του, την Καλλιόπη Χριστακάκου −
Φωτιάδη του Αλέξανδρου (ΑΔΤ Μ 031204), Καθηγήτρια
Αστικού Δικαίου της ίδιας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθμ. 61885 οίκ
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα−
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση
της Διοικητικής Δικαιοσύνης, για θητεία δύο (2) ετών:
Α. Τον Κωνσταντίνο Φινοκαλιώτη του Δημητρίου (ΑΔΤ
ΑΑ 283726), Καθηγητή του Δημοσιονομικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, με αναπληρώτρια του την Ευαγγελία Κου−
τούπα του Γεωργίου (ΑΔΤ Ξ 491639), Καθηγήτρια του
Διοικητικού Δικαίου της ίδιας Σχολής, και
Β. Τη Γλυκερία Σιούτη του Πάνου (ΑΔΤ Ξ 118877), Κα−
θηγήτρια του Δημοσίου Δικαίου και ιδίως Διοικητικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή της
τον Παναγιώτη Λαζαράτο του Κοσμά (ΑΔΤ ΑΙ 030076),
Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της ίδιας Σχολής,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθμ. 61886 οίκ
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κα−
τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγ−
γελέων για θητεία δύο (2) ετών:
Α. τον Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ ΑΚ 856073),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπλη−
ρωτή του τον Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου
(Α.Δ.Τ ΑΚ 521891), Καθηγητή του ίδιου Τμήματος και της
ίδιας Σχολής, και
Β. την Ελισάβετ Συμεωνίδου − Καστανίδου του Λαζά−
ρου (Α.Δ.Τ ΑΖ 655415), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
αντικαταστάτρια της την Αθηνά Κοτζαμπάση του Πανα−
γιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 301791), Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"