Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 818/2015 )

ΦΕΚ Γ 818/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Iουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός Ν.1756/1988, Α΄35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία, του πρω−
τοδίκου Φίλιππου Τσιώτα του Στεργίου, ως τακτικού
ανακριτή του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του
Δικαστηρίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζεται, ειδικός ανακριτής, για μία τριετία, στο Δι−
καστήριο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, στο 4ο Ειδικό
Ανακριτικό Τμήμα (Ναρκωτικών), ο Πρωτοδίκης Απόστο−
λος Χατζηπανταζής του Μάριου−Φώτιου, σε αντικατά−
σταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής Ζώτου του Αστερίου, η
οποία προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Γ. Διορθώνεται το από 30ης Απριλίου 2015 Προεδρικό
διάταγμα (Γ΄ 459), με θέμα: «Διορισμός τακτικού ανακρι−
τή» σχετικά με τον διορισμό ως τακτικού ανακριτή για
μία τριετία, στο 5ο ανακριτικό τμήμα του Δικαστηρίου
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, του Πρωτοδίκη Κων−
σταντίνου Κούκουλη του Γεωργίου,
από το εσφαλμένο: «στο 5ο ανακριτικό τμήμα»
στο ορθό: «στο 5ο ειδικό ανακριτικό τμήμα» του Δικα−
στηρίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Ιουλίου 2015, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός Ν.1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο
Εφετείο Αιγαίου, του τακτικού δικαστή ανηλίκων Εφέτη
Γεράσιμου Ανδρεόλα του Σπυρόγια.
B. Oρίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Εφετείο Αιγαίου, η Εφέτης Μαρία Αρχο−
ντάκη του Ανδρέα, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ανα−
στασίας Ζαμπούρη του Αντωνίου, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Γ. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Κατερίνης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χριστίνα Ζαπάρτα του Αστερίου, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Σταματίας Τρικκαλίδη του
Ιωάννη, η οποία προήχθη σε Εφέτη Ευβοίας και ανα−
πληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Ιωάννης
Ιωαννίδης του Φιλίππου, σε αντικατάσταση της Πρωτο−
δίκη Δέσποινας Σκαρλάτου του Πέτρου, η οποία απαλ−
λάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Δ. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριε−
τία, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Δήμητρα Μουχίμογλου του Κωνσταντίνου, σε αντικατά−
σταση του Προέδρου Πρωτοδικών Χρήστου Παπακώστα
του Γεωργίου, ο οποίος προήχθη σε Εφέτη Ευβοίας και
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρί−
να Μπόζνου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ελλάδας Φραγκουδάκη του Στυλιανού, η
οποία προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"