Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης 26-4-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2023, αποφάσισε τα εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠρωτΠατρ - Τεύχος B’ 2827/27.04.2023

 3 Εν μέρει έγκριση της υπ’ αρ. 2/2021 απόφασης
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών, μη έγκρισης της υπ’ αρ.
3/2021 απόφασης της Ολομέλειας των Δικαστών
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

ΑΠΘ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024


 

 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕνΔΕ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TON ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΠΚ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 


               

 

 

        ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                        

           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

      (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                    Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                              

 

                                                                                                Αθήνα, 27-4-2023

                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 169

                                                             

                                                                         ΠΡΟΣ

                                                                  Τον  Υπουργό Δικαιοσύνης

                                                               κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα                       

                                                   

                                     Κοινοποίηση: Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  Οργάνωσης   και  

                                                                          Λειτουργίας Δικαιοσύνης                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       κ. Αργυρώ  Ελευθεριάδου

 

Η άσκηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού σε εκδηλώσεις συμβατές με τη δικαστική ανεξαρτησία και τις γενικές αρχές που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων του.

 

 


 (Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ της 2/3.3.2023)

 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 - Τεύχος B’ 2802/26.04.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2846/Β4 - 461
Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κα-
τοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο
Πληθυσμό της Χώρας.

 

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Εκτέλεση Ποινικών Αποφάσεων και Ζητήματα Εφαρμογής του Σωφρονιστικού Κώδικα» (Kατεύθυνσης Εισαγγελέων)

 


ΕνΔΕ: Σχετικά με τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

 


                

 

 

    ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                                         Αθήνα, 26/04/2023

 

Σχετικά με τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

 

AITΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ και έκτακτης ΓΣ δυνάμει του άρθρου 3 παρ.1 του Καταστατικού της ΕΝΔΕ

 

ΠΡΟΣ ΔΣ Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων


 

 

Τρίτη 25 Απριλίου 2023

ΕγκΕισΑΠ 7/2023: ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού

Τηλ. : 210-6411526

 

Αθήνα 25-4-2023 Αριθ. Πρωτ. 3144

Αριθ. Εγκυκλίου 7

 

 

 

Προς

Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας

και δι’ αυτών προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓνμΕισΑΠ 4/2023: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κρατουμένων - (μη) ισχύς δικαστικών αποφάσεων ως προς την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 3031

Αριθ. Γνωμοδότησης: 4

 

Προς

Τον κ. Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κρατουμένων - (μη) ισχύς δικαστικών αποφάσεων ως προς την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων

Αίτημα σύγκλησης έκτακτου ΔΣ

 

Αίτημα σύγκλησης έκτακτου ΔΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού)

Αθήνα, 24 Απριλίου 2023.

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη,

Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη,

Μιχάλη Τσέφα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ιωάννη Ασπρογέρακα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ευθαλίας Κώστα, Ειρηνοδίκη

Μελών του ΔΣ της ΕΔΕ.

 

Ένας Κώδικας Δεοντολογίας για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ;

 

 


Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 
Πανεπιστήμιο LUISS Guido Carli (Ιταλία) και Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευνών, Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Υπευθυνότητα και υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών μετά την αφυπηρέτησή τους

 

 


 

Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης,

Εφέτης

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - Τεύχος Γ’ 1205/21.04.2023

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 13.04.2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χα-
ρίτων:
ΑΙΡΟΝΤΑΙ

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 1090/20.04.2023

Τεύχος Γ’ 1090/20.04.2023

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Απριλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1044/20.04.2023

Τεύχος Γ’ 1044/20.04.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Απριλίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΔΣ - ΜΑΪΟΣ 2023 (ανεπίσημη ενημέρωση)

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει


 

 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΔΔ 26-4-2023

3. 21-4-2023

 

 Η ματαιωθείσα συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, με τα ίδια ακριβώς θέματα. (σχετ. Ανακοίνωση μας 3/4/2023). 

 

 https://geedd.blogspot.com/

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ΔΔ Τεύχος Γ’ 1037/19.04.2023

Τεύχος Γ’ 1037/19.04.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Απριλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 5
του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 59 και της παρ. 7 του άρθρου 75 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-

ΥΑ: Δικονομικά και λοιπά ζητήματα από την αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεων Δ. Πρωτοδικείου Πειραιώς Τεύχος B’ 2557/19.04.2023

Τεύχος B’ 2557/19.04.2023

 

Αριθμ. 19944 οικ (2)
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που
προκύπτουν από την αλλαγή της αίθουσας συ-
νεδριάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πει-
ραιώς και τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

....

ΑΠ Συμβ: Υπεξαίρεση κατά Ο.Ε. - ποιος δικαιούται να υποβάλλει έγκληση - διαχρονικό δίκαιο

επί υπεξαιρέσεως περιουσίας ομόρρυθμης εταιρείας, αμέσως παθούσα είναι μόνον η εταιρεία, της οποίας η περιουσία φέρεται να υπέστη βλάβη, και όχι τρίτοι, όπως ο μηνυτής, μέλος της Ο.Ε. και εκπρόσωπός της μόνο όταν κωλύονταν οι λοιποί. Επομένως, η ποινική δίωξη του εγκλήματος της υπεξαίρεσης, που γινόταν υπό το προϊσχύσαν δίκαιο αυτεπαγγέλτως, γίνεται πλέον μόνο με έγκληση και οι εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, όπως η κρινόμενη, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή έγκλησης, συνεχίζονται, μόνον εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση, εν προκειμένω η ομόρρυθμη εταιρεία, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος (ήτοι έως 1-11-2019) ότι επιθυμεί την πρόοδο τους. Στην κρινόμενη περίπτωση, όμως, η δικαιούμενη να υποβάλει έγκληση ομόρρυθμη εταιρεία, δεν δήλωσε μέχρι και την 1-11-2019 ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας.

 

 

   Απόφαση 690 / 2022    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


Αριθμός 690/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΔΔΑ: πειθαρχική ποινή σε εισαγγελέα για θέμα που αφορούσε παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο της εισαγγελίας. Η Ελλάδα αναγνώρισε την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Η πειθαρχική ποινή σε εισαγγελέα για θέμα που αφορούσε παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο της εισαγγελίας παραβίασε την ελευθερία της έκφρασης. Αποδοχή από Κυβέρνηση της παραβίασης. Διαγραφή της προσφυγής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ντογιάκος  κατά Ελλάδας της 23.03.23 (αρ. προσφ. 10294/17) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΕΕ: παραχώρηση παραθαλάσσιων εκτάσεων - δεν μπορούν να ανανεώνονται αυτόματα.


Αριθ. 61/2023 : 20ής Απριλίου 2023

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-348/22
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)


 

 

ΔΕΕ: μετάδοση μουσικού έργου εντός ΜΜΜ - εγκατάσταση μεγαφωνικού εξοπλισμού και, ενδεχομένως, λογισμικού - πναυματικά δικαιώματα

 

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Η άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην εξέταση των ανηλίκων μαρτύρων - Συμβολή στην ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠΔ.

 

 

 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

 

 

 

«Το νομικό πλαίσιο άρσης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διακρίβωση εγκλημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 5002/2022 και η απολεσθείσα ευκαιρία εκσυγχρονισμού του»,


 

Η ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ Ν.5002/2022

 


Επιμέλεια:

Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

Οι διατάξεις, που ενδιαφέρουν στην εφαρμογή του μέτρου της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στο Ν.5002/2022 σε ό,τι αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, είναι αυτές των άρθρων 6, 7, 8. Έτσι μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1032/18.04.2023

Τεύχος Γ’ 1032/18.04.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

H Ελληνική Δικαιοσύνη σε αριθμούς -

 

 Δημήτρη Βερβεσου

Δικηγόρου

Προέδρου ΔΣ Αθηνών και Ολομέλειας ΔΣ Ελλάδας


 
 

Άρνηση νομικής αναγνώρισης της νέας ταυτότητας φύλου λόγω μη υποβολής σε χειρουργική επέμβαση

 


Άρνηση νομικής αναγνώρισης της νέας ταυτότητας φύλου λόγω μη υποβολής σε χειρουργική επέμβαση! Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Csata κατά Ρουμανίας της 18.04.2023 (αρ. προσφ. 65128/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άρνηση νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου της προσφεύγουσας.

ΕΔΔΑ: Συμβουλευτική γνώμη - διαδικαστικό καθεστώς και δικαιώματα βιολογικού γονέα σε υιοθεσία ενήλικα

 


Συμβουλευτική γνώμη σχετικά με το διαδικαστικό καθεστώς και τα δικαιώματα του βιολογικού γονέα σε διαδικασίες υιοθεσίας ενήλικα 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ της 13.04.23 (αρ. αιτ. P16-2022-001) ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Υιοθεσία ενηλίκου. Ο προς υιοθεσία ενήλικας γεννήθηκε το 1993. Τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του τον φρόντιζε του η βιολογική του μητέρα. Στα τέλη του 1996 πήγε να ζήσει με τη θεία του. Λίγο μετά δόθηκε στην  θεία συμπληρωματική επιμέλεια του παιδιού κατόπιν αιτήματος και σε συμφωνία με τη βιολογική μητέρα, που τότε βρίσκονταν σε ασταθή κατάσταση ως φοιτήτρια και ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών.

ΔΕΕ: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - ενδεχόμενο να εκτεθεί σε πρόδηλο κίνδυνο η υγεία του εκζητουμένου - προσωρινή αναστολή εντάλματος

 


Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

Η μυστικότητα της ψήφου μετά το Ν. 5043/2023

 

     Σύμφωνα με το  άρθρο 51 του αναθεωρημένου Συντάγματος: «…3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει…». Με την διάταξη αυτή προβλέπονται τρεις βασικές αρχές που διέπουν την ψηφοφορία:

α) η αμεσότητα της ψηφοφορίας, με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε παρεμβολή μεταξύ του Εκλογικού Σώματος και της Βουλής (π.χ. όπως στις Η.Π.Α., όπου υπάρχει το σώμα των εκλεκτόρων που εκλέγει των Πρόεδρο)

β) η καθολικότητα της ψηφοφορίας, η οποία επιβάλει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των εκλογέων με την  κατά το δυνατόν  ελαχιστοποίηση τόσο των θετικών προσόντων για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν (π.χ. όριο ηλικίας, ιθαγένεια κ.τ.λ.) όσο και των αρνητικών προσόντων που παρακωλύουν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος (π.χ. τα άτομα που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση),

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Ν. 5043/2023 Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού κλπ (

 

Τεύχος A’ 91/13.04.2023

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για

την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για

το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -

Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ - Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 936/11.04.2023 - Τεύχος Γ’ 941/12.04.2023

Τεύχος Γ’ 936/11.04.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Απρλίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 29/2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν - Ειρην) Τεύχος Γ’ 939/12.04.2023

Τεύχος Γ’ 939/12.04.2023

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 65, 88 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και
την 8/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-

ΕγκΕισΑΠ 6/2023: Λειτουργία των Εισαγγελιών κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων - Γενικές Οδηγίες


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα 11-4-2023

Αριθ. Πρωτ.: 2830

Αριθ. Εγκυκλίου: 6

 

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Εισαγγελιών κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων - Γενικές Οδηγίες

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (β έκδοση)

 

Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο είχα τρεις στόχους:
Πρώτον, να αποτελέσει ένα εύχρηστο βοήθημα για τον δικαστή, τον εισαγγελέα, τον δικηγόρο και τον επιμελητή ανηλίκων, αφού δεν υπάρχει κώδικας δικαίου ανηλίκων, ούτε κατ’ άρθρο ερμηνεία του.

ΕΣΔι: Πρόγραμμα «Ζητήματα που Προέκυψαν από την Εφαρμογή στην Πράξη των Νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την Τροποποίησή τους με τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021»

 


Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστών Λειτουργών με Θέμα «Ζητήματα που Προέκυψαν από την Εφαρμογή στην Πράξη των Νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την Τροποποίησή τους με τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021» 

 

4-5 Μαΐου 2023

ΕνΔΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Το Νέο Δίκαιο των Σχέσεων Γονέων και Παιδιών», Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

 


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: «Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του ν. 5026/2023». (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 


 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 4737
Διεκπ. 3427
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής
«Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
του άρθρου 25 του ν. 5026/2023».

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με την υφ’ όρον απόλυση καταδικασθέντος σε πολυετή κάθειρξη (Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου)


 

              

 

 

      ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                                      Αθήνα, 12/04/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την υφ’ όρον απόλυση καταδικασθέντος σε πολυετή κάθειρξη (Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου)

ΑΠΔΠΧ: 40ο τεύχος e-Newsletter


 

 

 

 

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Ευθύνη Κρατών στο τοπίο του ΕΕΣ και του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Ευθύνη Κρατών στο τοπίο του ΕΕΣ και του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Επιμέλεια:

Λάμπρος Σ. Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

Βασική θέση του ΔΕΕ σε ο,τι αφορά την εμπλοκή κανόνων του εθνικού δικαίου των κρατών στο θεσμικό  τοπίο του ΕΕΣ είναι ότι τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να  ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο, κατά το μέτρο του δυνατού, με γνώμονα το γράμμα και τον σκοπό της απόφασης πλαίσιο 2002/584, προκειμένου να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα, που επιδιώκεται με αυτήν. Η εν λόγω υποχρέωση της σύμφωνης προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνείας του εθνικού δικαίου είναι ακόλουθη με τη ΣΛΕΕ, καθόσον, βάσει αυτής, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να διασφαλίζουν, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους, την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης κάθε φορά που αποφαίνονται επί των διαφορών, των οποίων έχουν επιληφθεί (απόφαση της 8 Νοεμβρίου 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, σκέψη 59).