Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 


 

Ο περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα, έχοντας μια ιστορική διαδρομή σχεδόν διακοσίων ετών, αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και εμπέδωσης της νομικής επιστήμης. Ο παιδευτικός ρόλος του είναι αδιαμφισβήτητος. Σε αυτό το χώρο, η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει κατακτήσει περίοπτη θέση στα εξήντα πέντε σχεδόν χρόνια, που εκδίδεται από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Την τίμησαν με την αρθρογραφία τους υψηλού κύρους Δικαστικοί  Λειτουργοί και σημαντικές προσωπικότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στο νομικό και ιδιαίτερα τον ιστορικό του Δικαίου, η Ελληνική Δικαιοσύνη προσφέρει πολύτιμο υλικό, γιατί μέσα από τις σελίδες της μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της νεοελληνικής νομικής επιστήμης, κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, τα ζητήματα που  αντιμετωπίζει η ελληνική Δικαιοσύνη και η νομική κοινότητα αλλά και την ανάδειξη της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εμπέδωση του κράτους δικαίου.

Από την έναρξη έκδοσης του επιστημονικού αυτού περιοδικού, ο νομικός της πράξης μπορεί να παρακολουθήσει, εγκαίρως, τη νομολογιακή και νομοθετική παραγωγή, την ερμηνεία και εφαρμογή του Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου, ιδίως σήμερα, που η ελληνική νομική επιστήμη, ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, καθίσταται διαρκώς πολυπλοκότερη. Διαχρονικά οι στήλες του συνδύαζαν τη θεωρία και την πράξη, καθιστώντας την Ελληνική Δικαιοσύνη απαραίτητο εργαλείο της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησης του Έλληνα νομικού.

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει  μια ανανέωση του περιοδικού, με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν κυρίως τα δικαστήρια της ουσίας και τη δικηγορική πρακτική. Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική Δικαιοσύνη  μπορεί να συμβάλει στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, που παραμένει πάντοτε ο τελικός σκοπός και ο απώτερος λόγος της έκδοσης και κυκλοφορίας ενός νομικού περιοδικού.

Η επιδίωξη ενός εποικοδομητικού νομικού διαλόγου, με προβολή επιχειρημάτων και ερμηνευτικών σκέψεων, ικανών να πείσουν περί της ορθότητας ή του εσφαλμένου μιας συγκεκριμένης ερμηνευτικής άποψης, συμβάλει όχι μόνο στην εξέλιξη της νομικής επιστήμης αλλά βοηθά και τον νομικό της πράξης να αποφεύγει σφάλματα ή ανώφελες νομικές ενέργειες, που έχουν ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, και τη βλάβη των διαδίκων. Ένας τέτοιος  διάλογος επί της νομολογίας είναι ακόμη πιο χρήσιμος και καθίσταται αναγκαία  η κατά προτεραιότητα δημοσίευση αποφάσεων, όταν μεταβάλλεται η κρατούσα νομολογία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, σημαντική είναι η συμβολή των ενημερωτικών σημειωμάτων και επισημάνσεων, που με σύντομες και με επιχειρήματα παρατηρήσεις επί των νομολογιακών λύσεων, δίνουν το πλαίσιο, τι ισχύει και τι έχει γίνει ήδη δεκτό στο συγκεκριμένο ερμηνευτικό ή σε συναφές νομικό ζήτημα. Οι νέοι επιστημονικοί συνεργάτες της Ελληνικής Δικαιοσύνης, Δικαστικοί λειτουργοί και μέλη ΔΕΠ,  μέσω του σχολιασμού των δικαστικών αποφάσεων, με τις κριτικές σκέψεις τους, συμβάλλουν στην κατανόηση νομικών ζητημάτων αλλά και στην επισήμανση της τυχόν αδυναμίας της διατυπωθείσας άποψης, βοηθώντας περαιτέρω τον Δικαστικό Λειτουργό αλλά και τον νομικό παραστάτη στην αποφυγή λαθών και άσκοπων νομικών ενεργειών.

 Καίτοι στην εποχή μας, η κυριαρχία του ηλεκτρονικού τύπου είναι δεδομένη εξαιτίας της ευκολίας στην πρόσβασή του, η Ελληνική Δικαιοσύνη λόγω της σταθερής επιλογής της να προβάλει ζητήματα της νομικής πρακτικής προσελκύει το ενδιαφέρον Δικαστών και Δικηγόρων, που αποτελούν, κυρίως, το αναγνωστικό κοινό των νομικών περιοδικών. Εξάλλου, η αξιοπιστία της ενημέρωσης και η δημοσίευση μελετών από έγκριτους νομικούς παρέχει στους αναγνώστες την ασφάλεια και εγκυρότητα, που  απαιτούν από τις στήλες ενός νομικού περιοδικού  περί των νομοθετικών και των νομολογιακών δεδομένων. Αξίζει, δε, να παρατηρήσουμε, ότι ο ηλεκτρονικός τύπος από τη φύση του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το διάλογο, την κριτική σκέψη και την ερμηνευτική συλλογιστική.

 Στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του περιοδικού είναι και η σύσταση συντακτικής επιτροπής αποτελούμενη από Δικαστικούς Λειτουργούς και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που θα καθορίζουν την ύλη και τις αρχές του περιοδικού. Στόχος αποτελεί, αφενός, το περιεχόμενο του περιοδικού  να αναφέρεται στις νομοθετικές εξελίξεις και αφετέρου να συμβάλλει στον ενοποιητικό ρόλο ως προς την εφαρμογή του δικαίου. Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι κάθε τεύχος να έχει το δικό του επιστημονικό  αποτύπωμα μέσω της δημοσίευσης μελετών στα πλαίσια αφιερώματος για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως προέκυψε προσφάτως και από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο δίκαιο τη πωλήσεως.

Στις προκλήσεις της νέας εποχής εντάσσεται και η ανάδειξη της ευρωπαϊκής προοπτικής του Δικαίου, αφενός μέσω της προβολής της νομοθετικής παραγωγής των ευρωπαϊκών οργάνων όσο και της εμπέδωσης του ρόλου του εθνικού δικαστή ως «κοινού» Δικαστή της Ένωσης και ως συμμετέχοντος στη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαιϊκού συστήματος. Το άμεσο αποτέλεσμα του Δικαίου της Ένωσης στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών προσδίδει  ένα εξελικτικό  και δυναμικό  χαρακτήρα  στο Ενωσιακό Δίκαιο. Είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης του διαλόγου με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της παρουσίασης της νομολογίας του και της προώθησης της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης  των νομικών παραδόσεων.

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις αλλά και τους στόχους που θέσαμε, ξεκινάμε μια προσπάθεια ανανέωσης του περιοδικού, καθιερώνοντας μία νέα στήλη «Περί Δικαιοσύνης», προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει το ελληνικό δικαστικό σύστημα τόσο σε επίπεδο δομικής συγκρότησης όσο και αρχών νομοθέτησης και να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος για τη επίλυσή τους. Στα πλαίσια ανάδειξης θεωρητικών προβληματισμών και πλουραλιστικής προσέγγισης των νομικών κανόνων επιδιώκεται η καταγραφή διαφορετικών απόψεων βάσει  της αντίληψης Λόγος -Αντίλογος, ώστε ο εφαρμοστής του Δικαίου να κατανοεί και να επιλέγει την άποψη που θεωρεί πληρέστερη.

Υπήρξε, δε, μια σημαντική ανανέωση των συνεργατών του περιοδικού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε καταξιωμένους Δικαστικούς Λειτουργούς και νέους πανεπιστημιακούς, μέλη ΔΕΠ, να συμβάλουν, μέσω της ανταλλαγής απόψεων, στη διάπλαση του Δικαίου.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ανανεώσουμε τον επιστημονικό παλμό του νομικού κόσμου και να υπάρξει μία νέα εποχή για την Ελληνική Δικαιοσύνη!

 

 

    Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης                      Ελευθερία Κώνστα,  Εφέτης

              Πρόεδρος της                                          Γενική Γραμματέας της

  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων          Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων                                           

 

 https://ende.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ