Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Ν. 5042/2023 Διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (Επικουρικό Κεφάλαιο - ΚωδΑναγκΑπαλ - Κωδ Φ.Ε. κτλ)

Τεύχος A’ 88/10.04.2023

 

Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβα-

νομένων και των κατασχεμένων, και των δημευ-

μένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προ-

έρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες,

λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού

(ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχε-

τικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγί-

ανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010,

648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και

των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/

ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων

προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπι-

ση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού

προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

 

Αποζημιώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου -

 

π.δ. 237/1986

 

 

Κώδικα Φορολογίας Ει-

σοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167),

 

Εθνικού Τελωνειακού

Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265)

 

ν. 3190/1955

(Α΄ 91), περί διάρκειας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευ-

θύνης (ΕΠΕ),

 

Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώ-

σεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α΄ 17),

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ