Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ - Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 936/11.04.2023 - Τεύχος Γ’ 941/12.04.2023

Τεύχος Γ’ 936/11.04.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Απρλίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 29/2023


απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ορεστιάδας, για έξι (6) μήνες, η Πάρεδρος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών Γεωργία Ντομπρί-
δου του Σωτηρίου.
(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
19324/07.04.2023, ΑΔΑ: ΨΟ9ΦΩ-Π5Μ και 19324Α/
07.04.2023, ΑΔΑ: 6ΚΨΩΩ-9ΧΥ).


Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Απριλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την υπ’ αρ.
14/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί-
ου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται αυτε-
παγγέλτως, για υπηρεσιακούς λόγους, ο Εφέτης Ναυπλί-
ου Δημήτριος Νέγκα του Γεωργίου στο Εφετείο Αθηνών.
(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
18240/07.04.2023, ΑΔΑ: ΨΤ72Ω-Μ7Ζ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

 

 Τεύχος Γ’ 941/12.04.2023

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-


κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 16/2023
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Εφετείο
Ναυπλίου, για έξι (6) μήνες, ο Εφέτης Αθηνών Δημήτριος
Τίτσιας του Κωνσταντίνου.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
17060/30.03.2023, 17060Α/30.03.2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ