Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1-9-2021

 


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

 Πρωτοδικείο Αθηνών π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, 

γρ. 201 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

 Αρ. Πρωτ.:268 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ για συμμετοχή στις ήδη αποφασισμένες κινητοποιήσεις του κλάδου 

 

 ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη Κοινοποίηση: - Όλα τα Μέσα Ενημέρωσης (έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου),

 

ΑΠ: Προκήρυξη θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Πληροφ.: Hp. Γιαννακοπούλου

Τηλ.: 210 - 64.19.104 & 106        

E-mail: ads@areiospagos.gr

 

Αριθμ. Πρωτ.: 397

Αθήνα 23 Αυγούστου 2021

 

Προς

τους Διευθύνοντες τα Εφετεία και τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

Σας γνωστοποιούμε ότι, κατόπιν του 22133/4-6-2021 ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης πρόκειται, σε μελλοντική συνεδρίασή του, να αποφασίσει για τον ορισμό ενός δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, με βαθμό πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών και άνω, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην

Διαδικτυακό Μάθημα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης:«Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου («η ΕΣΔΑ») είναι το πιο σημαντικό συμβατικό κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήταν το πρώτο κείμενο που προσέδωσε έννομα αποτελέσματα σε 

ορισμένα δικαιώματα που εμπεριέχονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα κατέστησε δεσμευτικά. Όλα τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης την έχουν επικυρώσει και ενσωματώσει στην έννομη τάξη τους.

Η ΕΣΔΑ, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου («το ΕΔΔΑ»), έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής νομικής ταυτότητας και στην προώθηση των αρχών στις οποίες εδράζεται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δεν προστατεύει απλά μια σειρά από θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Επιδρά επίσης σε όλους τους κλάδους του εσωτερικού -δημοσίου και ιδιωτικού- δικαίου.
Πρόκειται για κείμενο θεμελιώδους σημασίας για όλους τους επαγγελματίες του δικαίου: δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, μέλη των σωμάτων ασφαλείας και άλλους φορείς. Η πρωταρχική ευθύνη εφαρμογής της Σύμβασης ανήκει στις εθνικές αρχές. 

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΣτΕ) - ΦΕΚ Γ 1944/2021

 ΦΕΚ Γ 1944/2021 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Αυγούστου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-

καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν και
τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης με αριθμό 11/2021 και 12/2021
προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή:

ΕνΔΕ: Υποβολή αιτήματος για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

 

                     


 

 

 

   ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                            

                                                                                                       Αθήνα, 30-08-2021

                                                                                                              Αρ. πρωτ.: 280

 

Υποβολή αιτήματος

για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

 

Η Ένωση υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021, που έθεσε ως μεσοπρόθεσμο στόχο την διεκδίκηση της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς και για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, απέστειλε την Παρασκευή 27-8-2021 στον Πρωθυπουργό και στον Αν. Υπουργό Οικονομικών το ακόλουθο αίτημa:

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Το ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε να θέσει δημόσια το ζήτημα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και για όλους τους μισθωτούς στον δημόσιο τομέα. Η παρούσα χρονική συγκυρία, ενόψει του οικονομικού προγραμματισμού της νέας χρονιάς, μας επιτρέπει να υποβάλουμε αίτημα κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τους παρακάτω λόγους: 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΔΙΚ παράτασης της προθεσμίας διαβούλευσης των αλλαγών του ΚΠολΔ

 

       ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

                κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΡΑ

 

 

Την 19-8-2021 και ώρα 14.00 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία Πολιτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την Ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», που αποσκοπεί στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Η λήξη του χρόνου της διαβούλευσης ορίζεται την 2-9-2021 και ώρα 14.00. Το χρονικό διάστημα των 14 ημερών, και μάλιστα εν

Οι δικαστικές αποφάσεις για επικοινωνία πρέπει να εκτελούνται με ταχύτητα. Μη εκτέλεση απόφασης επικοινωνίας για 7 χρόνια!

 


Οι δικαστικές αποφάσεις για επικοινωνία πρέπει να εκτελούνται με ταχύτητα. Μη εκτέλεση απόφασης επικοινωνίας για 7 χρόνια! Παραβίαση οικογενειακής ζωής!

ΑΠΟΦΑΣΗ

R.B. και M. κατά Ιταλίας της 22.04.2021 (αρ. προσφ.  41382/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με παιδί, σεβασμός οικογενειακής ζωής και βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Nέα στρατηγική από το ΕΔΔΑ! Προτεραιότητα στις πιο σημαντικές, σοβαρές και επείγουσες προσφυγές!

 

 

Προτεραιότητες του ΕΔΔΑ σε προσφυγές που έχουν αντίκτυπο. Νέα στρατηγική για τις σημαντικότερες και επείγουσες υποθέσεις.

Το 2010 ξεκίνησε η διαδικασία μεταρρύθμισης του Interlaken για την καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία επίσημα ολοκληρώθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2020.

Η μεταρρυθμιστική διαδικασία επέτρεψε στο ΕΔΔΑ να μειώσει τις καθυστερήσεις από 160.000 εκκρεμείς υποθέσεις το 2011 σε περίπου 65.000 το 2021 (Μάρτιος). Επικεντρώθηκε κυρίως στον όγκο των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο.

Κατά την ίδια περίοδο , ακολουθήθηκε μία πολιτική προτεραιότητας για την επιτάχυνση των χρόνων επεξεργασίας των πιο σημαντικών, πιο σοβαρών και τις πιο επειγουσών περιπτώσεων.

Το Δικαστήριο έχει θεσπίσει επτά (7) κατηγορίες, που κυμαίνονται από επείγουσες προσφυγές έως εκείνες που είναι προφανώς απαράδεκτες.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Εισ) ΦΕΚ Γ 1925/2021

 ΦΕΚ Γ 1925/2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Αυγούστου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988)
(Α’ 35), όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1925/2021

 ΦΕΚ Γ 1925/2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3
του άρθρου 88 του Συντάγματος, τα άρθρα 77Β και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988
Α’35), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ.

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 1921/2021

ΦΕΚ Γ 1921/2021
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2021, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος και του άρθρου
59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), δι-
απιστώνεται η αποχώρηση από την από την υπηρεσία,
από 1ης Ιουλίου 2021, των παρακάτω δικαστικών λει-
τουργών:

Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου:
1) Ειρήνης Καλού του Ελευθερίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 1924/2021

 ΦΕΚ Γ 1924/2021 

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 58 και της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

ΕγκΕισΑΠ 7/2021: πανδημία COVID-19 - οδηγίες προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, με σκοπό, τον έλεγχο της διαχείρισης του όγκου των εκκρεμών ποινικών δικογραφιών

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ.: 7392

 

Αρ. Εγκ.: 7

 

 

Προς

Τους κ.κ Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι' αυτών στους κ.κ Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΘΕΜΑ : Συνέπειες στην ποινική δικαιοσύνη από την πανδημία του COVID-19, γενικές οδηγίες προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, με σκοπό, πρωτίστως, τον έλεγχο της διαχείρισης του όγκου των εκκρεμών ποινικών δικογραφιών

ΕΔΔΑ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός . Αίτημα προσωρινών μέτρων . Απόρριψη αιτήματος

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για κορωνοϊό. Αίτημα προσωρινών μέτρων από 672 Γάλλους πυροσβέστες για αναστολή υποχρεωτικότητας και κυρώσεων. Απόρριψη αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Abgrall και άλλοι 671 κατά Γαλλίας της 25.08.2021 (αρ. 41950/21)


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Μερικές παρατηρήσεις επί των προωθούμενων αλλαγών του ΚΠολΔ

Εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Η δομή του άρθρου θα είναι η ακόλουθη: Πρώτα θα αναφέρεται η διάταξη όπως αυτή προτείνεται να τροποποιηθεί και ακολούθως θα αναγράφεται η σχετική παρατήρηση. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρήσεις δε γίνονται σε όλα τα άρθρα. Όμως, στα πλαίσια του διαλόγου, η ανάρτηση είναι ανοικτή για νομικό σχολιασμό και συνεπώς οι αναγνώστες μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ – Άρθρο 1 Αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων – Τροποποίηση άρθρου 17Α ΚΠολΔ

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) αντικαθίσταται και το άρθρο 17Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17Α

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη και αν κωλύονται αυτοί από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αρχαιότητας πρωτοδίκη, που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου ή του εκτελούντος χρέη προϊσταμένου προέδρου πρωτοδικών.».

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) ΦΕΚ Γ 1903/2021

ΦΕΚ Γ 1903/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 49, 52, 76 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988) (Α’ 35), όπως
ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. Σφαλμ.
Α’ 126), και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς
55/2021 και 65/2021.

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν- ΔΔ) ΦΕΚ Γ 1497/2021

Εκδόθηκε στις 7-7-2021 αλλά από παραδρομή δεν το δημοσιεύσαμε

 

ΦΕΚ Γ 1497/2021

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Μαΐου 2021, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
όπως ισχύουν, την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - Εισαγγελέων Κατ. Κρατ. (Πολ/Ποιν - Εισ - ΣτΕ - ΔΔ) ΦΕΚ Γ 1898/2021

ΦΕΚ Γ 1898/2021 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με: Α. τις διατάξεις
των άρθρων 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, της παρ. 3 του
άρθρου 567 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
ισχύει, του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθώσεις σφαλμάτων Α’126) και
Β. την υπ’ αρ. 64/2021 απόφαση του Ανώτατου Δικαστι-

Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής ΔικονομίαςΑποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράταση αποχής απο πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών,την Νομική Βοήθεια - Παρέμβαση κατά ΑΔΕΔΥ για την έκδοση συντάξεων με συμμετοχή δικηγόρων

 


Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 23.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: ανακοίνωση για ΑΔΣ πλήρωσης θέση Αρεοπαγίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της συγκλήσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί η πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις

ΦΕΚ ΤΟΠΘΕΤΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣτΕ - ΕλΣυν 26η ΣΕΙΡΑ ΕΣΔΙ - ΦΕΚ Γ 1895/2021

ΦΕΚ Γ 1895/2021
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 06.08.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με:
Α) Τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 του Συντάγμα-
τος, 2) 34-37, 53-55 και 70 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α’ 35), 3) του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164), 4) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4646/
2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξια-
κή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201) και

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ


 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

Εισαγωγικά:

Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, [1]έγραφε το 1929:

« Διά της ταχείας εκδικάσεως κινείται ευχερέστερον ου μόνον η δικονομική μηχανή, αλλά και αυτή η σκέψις του δικαστού εν τη ουσία της. Διότι η δικαζόμενη παρ΄ αυτού σχέσις είναι εισέτι καθάρα και λεία και δεν υποφέρει από την σκωρίαν ήτις διά της παρόδου του χρόνου επικάθηται επί της παρακαίρως και οψίμως εκδικαζόμενης υποθέσεως. Η σκωρία αυτή επιδρά και επί της σκέψεως του δικαστού και ελαττώνει την διάθεσίν του να επιβάλη λύσεις αι οποίαι δυσκόλως θα τελεσφορήσουν, επειδή πρόκειται να προσκρούσουν εις την εκ του χρόνου δημιουργημένην και ήδη«σκληράν» γενομένην διοικητικήν κατάστασιν».

1.   Η πρότυπη δίκη στα διοικητικά δικαστήρια :

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων κτλ

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 21:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ΦΕΚ Γ 1872/2021

 ΦΕΚ Γ 1872/2021


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Αυγούστου 2021,

που εκδόθηκε στην Αθήνα, με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90

του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50 και 51 του Κώ-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ταχεία πολιτική δίκη - τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Τίθεται από σήμερα, 19.8.2021 και ώρα 14.00, σε δημόσια διαβούλευση η

ΔΙΕΘΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

  


Αθήνα, 19-08-2021

Αρ. Πρωτ.: 269

 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

 

     Η Διεθνής Ένωση Δικαστών της οποίας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι μέλος, απέστειλε την παρακάτω έκκληση Διεθνούς Υποστήριξης για το Αφγανιστάν, εκφράζοντας την αγωνία για τις ζωές και τα δικαιώματα των ανθρώπων. 

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΠρΚομ) ΦΕΚ B 3755/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10/2021
Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2020 απόφασης της Ολο-
μελείας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Κομοτηνής.

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

ν. 4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων κτλ

 ΦΕΚ A 129/2021


Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/

851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί απο-

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. ΦΕΚ B 3794/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υπο-

χρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 


71-12/8/2021

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.

ΣΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ    «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» 

 

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

      ————-

    Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την υπογραφή   σύμβασης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται στα μέλη της Ε.Ε.Ε. απεριόριστη πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», στο Νομικό Βήμα και στον Κώδικα Νομικού Βήματος, την δε καταβολή της συμφωνηθείσας ετήσιας συνδρομής αναλαμβάνει να καλύπτει, για λογαριασμό των μελών της, εξ ολοκλήρου η Ε.Ε.Ε..

ΑΠΔΠΧ: Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153
Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
11/08/2021
 
Περίληψη


Η Αρχή γνωμοδότησε σε σχέση με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν-Εισ-ΔΔ) ΦΕΚ Γ 1827/2021

ΦΕΚ Γ 1827/2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Αυγούστου 2021,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιο σύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90

του Συντάγματος, των άρθρων 49, 52, 77 και 78 του Κώ-

δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-

κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), της

υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση ανωτάτων δικαστών να συμμετέχουν σε Ανώτατο Δικαστήριο - Μη δικαίωμα προσφυγής.

Απαγόρευση ανωτάτων δικαστών να συμμετέχουν σε Ανώτατο Δικαστήριο με νόμο που εκδόθηκε μετά το διορισμό τους! Μη δικαίωμα προσφυγής. Παραβίαση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και πρόσβασης σε δικαστήριο!ΑΠΟΦΑΣΗ

Gumenyuk κ.α. κατά Ουκρανίας της 22.07.2021 (αρ. προσφ. 11423/19)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕισΠρΓυθ-ΕισΠρΡεθ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. α πόφ. 3/2021

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγε-

λίας Πρωτοδικών Γυθείου.


ΕνΔΕ: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πληγέντες από τις πυρκαγιές

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                       Αθήνα, 09-08-2021

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 248

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπαράσταση και αλληλεγγύη

στους πληγέντες από τις πυρκαγιές

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την θλίψη της για την ανυπολόγιστη φυσική

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας.ΦΕΚ B 3610/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 7/2021
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Κέρκυρας.

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Εισ) ΦΕΚ Γ 1798/2021

ΦΕΚ Γ 1798/2021
 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, όπως
διορθώθηκε με το από 30 Ιουλίου 2021 προεδρικό δι-
άταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος,

Δημοσίευση φυλλαδίου του ΝΣΚ για το έτος 2021 από το Γραφείο εκτέλεσης αποφάσεων του ΕΔΔΑ

 


Το ΝΣΚ [Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ/Δικαστήριο)] συνέταξε και εξέδωσε φυλλάδιο για την εκτέλεση ορισμένων ομάδων αποφάσεων ή μεμονωμένων αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις οποίες το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 5 (δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας) και 6 (δίκαιη δίκη) της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ/Σύμβαση).

ΕΣΔΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "Ποινική προδικασία - Ακυρότητες στην ποινική δίκη" (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

 


 

 

 

 

 

2. 7-8-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή κτλ»

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» (L 11)»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα, 6 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μμ, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Δικαίου Ανταγωνισμού για την Ψηφιακή Εποχή και τροποποίηση του ν.3959/2011, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔ) - ΦΕΚ Γ 1777/2021

ΦΕΚ Γ 1777/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
ν. 1756/1988, Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2021:
Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Αθηνών, Μαρίας Τσιρακάκη του Εμμανουήλ

ΕγκΕισΑΠ 6/2021: γνωστοποίηση ποινικών αποφάσεων κατά ιατρών στο πλαίσιο του Πειθαρχικού Δικαίου

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 6965

Αριθ. Εγκυκλίου: 6

 

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι' αυτών προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΕνΔΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 213 215 6114 -  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

 e- mail: endikeis@otenet.gr

 

 

 

 

Αθήνα, 04-08-2021

Αρ. Πρωτ.: 247

 

«Αρμαγεδδών»;

 


Η αναφορά του όρου Αρμαγεδδών γίνεται στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε και στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου έτσι να σημανθεί ο όλεθρος και το μέγεθος καταστροφής του πολέμου. Πιστεύω ότι ο όρος προσιδιάζει στην εθνική καταστροφή που υφίσταται η Χώρα από τις ανεξέλεγκτες φωτιές που κατακαίουν τον πλούτο της μέρες τώρα. Ένα θέαμα τραγικό και αποτρόπαιο για κάθε άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και οι φωτιές καταστρέφουν τα πάντα. Πολλοί αποδίδουν την αιτία του κακού στην κλιματική αλλαγή ,άλλοι όμως  σε θεωρίες συνομωσίας. Δεν είμαι σε θέση ούτε είμαι αρμόδιος ,ούτε έχω πληροφόρηση για να απαντήσω με βεβαιότητα στο ερώτημα . Καταστροφές στη χώρα μας έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. όμως το φαινόμενο της ταυτόχρονης επέλασης της φωτιάς σε τόσα μέτωπα  και τόσα μέρη, μπορεί να χαρακτηρισθεί Αρμαγγεδών. Για τα αίτια και τη δημιουργία αυτής της εθνικής τραγωδίας, με τα τραγικά αποτελέσματα, στις περιουσίες και την οικονομία μας, βεβαίως, θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές αναλογούν. Οι διωκτικές αρχές και η Δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους, ήδη επελήφθη η δικαιοσύνη.

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

N. 4823/2021 Αναβάθμιση του σχολείου, κτλ

 ΦΕΚ A 136/2021

 

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των

ΣτΕ 1089/2001: Διαγωνισμός για πρόσληψη δικαστών του Ενόπλων Δυνάμεων - Δείκτης μάζας σώματος -

 

Διαγωνισμός για πρόσληψη δικαστών του Ενόπλων Δυνάμεων - Δείκτης μάζας σώματος

04/08/2021

ΣτΕ 1089/2021, 7μ.
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης
Εισηγήτρια: Ε. Κουλεντιανού
 
Δικαστικοί λειτουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων- Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων- Έλεγχος σωματικής ικανότητας των υποψηφίων- Διατήρηση δείκτη μάζας σώματος εντός των ορίων που ισχύουν για τους στρατιωτικούς εν γένει- Δεν παραβιάζονται οι αρχές ισότητας, αξιοκρατίας και αναλογικότητας- Απορρίπτει αίτηση ακυρώσεως. Μειοψηφία.
 
Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της διττής ιδιότητάς τους ως δικαστικών λειτουργών και στρατιωτικών, ασκούν καθήκοντα τα οποία δεν είναι άσχετα προς την στρατιωτική υπηρεσία, ο δε νομοθέτης δύναται να ρυθμίσει το καθεστώς επιλογής και της υπηρεσιακής τους κατάστασής κατ’ εκτίμηση της ιδιομορφίας τους, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της ορθολογικής οργάνωσης της υπηρεσίας και της αναλογικότητας καθώς και η προσωπική

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

ΕνΔΕλΣυν: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για δηλώσεις Νικήτα Κακλαμάνη

 

 


                 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

       ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

     ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ - 11521 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Ο Ν 4745/2020 ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΉΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.

 


 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΕΏΡΓΟΥ Εφέτη Θράκης

            Επιχειρείται η αναγωγή στο ειδικό περιεχόμενο της αρχής που επιβάλλει την  αναδρομική εφαρμογή του ηπιότερου ποινικού νόμου,  όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με τους κανόνες των  άρθρων 15 παρ. 1 εδ. γ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,  7 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου   και 49 παρ. 1 περ. γ΄ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 του νέου ΠΚ, ώστε να προκύψει  το εφαρμοστέο  σύστημα  διατάξεων, το οποίο  ρυθμίζει  την παραγραφή των αξιοποίνων πράξεων φοροδιαφυγής στην  περίπτωση της διαδοχής  των κανόνων  που συντελέστηκε με του νόμους 4173/2013 ,  4745/2020 και 4764/2020.

-------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

N. 4821/2021 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, κτλ

 ΦΕΚ A 134/2021


Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου,

νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι-

ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣτΕ) - ΦΕΚ Γ 1746/2021

 

ΦΕΚ Γ 1746/2021
 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 5 του
Συντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2021, του Συμβούλου της
Επικρατείας, Ιωάννη Σπερελάκη του Εμμανουήλ, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.

ΕνΔΕ: Ανάκληση των δηλώσεων της κ. Ραχήλ Μακρή περί αποπομπής της Ε.Δ.Ε. από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ανάκληση των δηλώσεων της κ. Ραχήλ Μακρή περί αποπομπής της Ε.Δ.Ε. από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών

Αθήνα, 02-08-2021
Αρ. Πρωτ.: 246

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάκληση των δηλώσεων της κ. Ραχήλ Μακρή

περί αποπομπής της Ε.Δ.Ε. από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών