Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣτΕ) - ΦΕΚ Γ 1746/2021

 

ΦΕΚ Γ 1746/2021
 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 5 του
Συντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2021, του Συμβούλου της
Επικρατείας, Ιωάννη Σπερελάκη του Εμμανουήλ, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.


(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1911637101/01-07-2021).
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2021, της Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Αϊρίν - Έβελυν - Μικέλας -
Μαίρης Σάρπ του Γκόρντον - Χένρυ, λόγω συμπλήρωσης
του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4635113928/01-07-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"