Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 32/2014 

ν. 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρα 22-27)

Τροποποιείται ο Ν.  4061/2012

Τροποποιείται ο  Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

Τροποποιείται  ο Ν. 674/1977 (αναδασμός)

 Τροποποιείται  ο   ν. 1197/1981 (προστασία ζώων)

Τροποποιείται  ο    Ν. 2741/1999 (ΕΦΕΤ κ.τ.λ.)

Τροποποιείται  ο Αλιευτικός Κώδικας (ν.δ. 420/1970,)

Τροποποιείται  ο ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας»

Τροποποιείται  η Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012  «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (Β΄ 2718).

Τροποποιείται  ο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Τροποποιείται  ο Ν. 590/1977 (ΚΧ της Εκ. της Ελλάδος)


Άρθρο 65
Εφαρμοστέα νομοθεσία στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας
και προστασίας των ζώων και της
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ
Άρθρο 70
Ενυπόθηκα δάνεια αγροτώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"