Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών, του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών

ΦΕΚ A 34/2014 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών,
του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας, των προθε−
σμιών και των πλειστηριασμών.O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Το γεγονός ότι από τη νέα ισχυρή σεισμική δόνηση
της 3ης Φεβρουαρίου 2014 το Δικαστικό Μέγαρο Κε−
φαλληνίας κρίθηκε μη κατοικήσιμο για το σύνολο του
κτιρίου καθόσον υπάρχει σε εξέλιξη έντονη σεισμική
δραστηριότητα που καθιστά μη προβλέψιμη την μελ−
λοντική συμπεριφορά του.
3. α) Το από 3−2−2014 έγγραφο της Προέδρου Πρωτο−
δικών Κεφαλληνίας με το οποίο προτείνει ενόψει των
ζητημάτων παραγραφής των αδικημάτων να δοθεί ανα−
βολή των εργασιών των Δικαστηρίων τουλάχιστον μέχρι
και την Κυριακή 9−2−2014.
β) Το με αριθμό Α127782 Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας της
ΥΠΟΜΕΔΙ – Γ.ΓΔΕ – ΥΑΣ από το οποίο προκύπτει ύστερα
από έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες
στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας μετά
τον νέο ισχυρό σεισμό της 3ης Φεβρουαρίου 2014 ότι
το κτίριο αυτό χαρακτηρίστηκε μη κατοικήσιμο για το
σύνολό του. Πλέον αυτού, εξακολουθεί να υπάρχει στην
περιοχή έντονη σεισμική δραστηριότητα σε εξέλιξη γε−
γονός που καθιστά μη προβλέψιμη κάθε μελλοντική συ−
μπεριφορά του προαναφερθέντος Δικαστικού Μεγάρου.
4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η σωματική ακε−
ραιότητα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων,
των δικηγόρων και των πολιτών, καθώς επίσης να προ−
στατευθούν όσοι πρέπει να επιχειρήσουν εμπρόθεσμα
διαδικαστικές πράξεις κατά την άσκηση των νόμιμων
δικαιωμάτων τους.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 3 Φε−
βρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου του έτους 2014:
1) Οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του
Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας.
2) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διε−
νέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών
ενώπιον των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, της Εισαγ−
γελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πται−
σματοδικείου Αργοστολίου με εξαίρεση:
α) τις ενέργειες για τη χορήγηση προσωρινών δια−
ταγών,
β) την εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων και
γ) τη λειτουργία των ανακριτικών τμημάτων.
Αναστέλλεται επίσης και η παραγραφή των συναφών
αξιώσεων.
3) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκα−
στικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που
αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στη δικαστική
περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, καθώς και
οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που
αφορούν τις διαδικασίες της πιο πάνω αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθε−
τικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει στις 3 Φεβρου−
αρίου 2014.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"