Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΔ ΦΕΚ Γ 754/2018

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουνίου 2018 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και τα
άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν και τις αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 10/2018, 11/2018 και 12/2018:
Διορίζονται σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών Διοι-
κητικών Δικαστηρίων από 27.8.2016, οι παρακάτω Πά-
ρεδροι Πρωτοδικείου, απόφοιτοι της 20ης σειράς της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επειδή συμπλή-
ρωσαν την απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπη-
ρεσία και έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται
ως εξής: 1) Θεσσαλονίκης, Μελίνα Κατσικάρη του Στυλια-
νού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητας της στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την
Πρωτοδίκη Σοφία Ρέτσα του Αποστόλου και πριν τον
Πρωτοδίκη Βασίλειο Βουδούρη του Λάκη, 2) Κέρκυρας,
Αικατερίνη - Μαρία Πεχλιβάνου του Γεωργίου στο Διοι
κητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την
Πρωτοδίκη Δανάη Περογιαννάκη του Χριστόφορου και
πριν την Πρωτοδίκη Σταυρούλα Ιωσηφίδου του Ιωάννη
και 3) Ρόδου, Αικατερίνη Καρβέλα του Ευαγγέλου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, καθοριζομένης δε
της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά τον
Πρωτοδίκη Γεώργιο Μπαρμπαγάλο του Νικολάου και
πριν την Πρωτοδίκη Άννα Ζιώγα του Μιλτιάδη.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 43552/25.6.2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"