Σάββατο 14 Μαΐου 2022

ΦΕΚ Εθνικού Ανταποκριτή Eurojust - Τεύχος Γ’ 1144/13.05.2022

Τεύχος Γ’ 1144/13.05.2022

 Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Μαΐου 2022, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51

τoυ Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’35), του άρ-


θρου 2 του ν. 3663/2008 (Α’ 99), και την υπ’ αρ. 17/2022
απόφαση τoυ Αvωτάτoυ Δικαστικoύ Συμβoυλίoυ Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ορίζεται Εθνικός Ανταπο-
κριτής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασί-
ας (Eurojust) η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Αθηνά
Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, για θητεία ενός (1)
έτους, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ