Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Επιστολή Γεωργίου Δελή, Eιρηνοδίκη Αθηνών υποψηφίου για την ΕΕ

 


 

          Mετά την ιστορική κατάκτηση της ίδρυσης κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ υπό την Προεδρία του Χριστόφορου Σεβαστίδη, η προσπάθεια ενδυνάμωσης του κλάδου των Ειρηνοδικών δεν ατόνησε. Η ενασχόληση με χρόνια ζητήματά μας που διέρχονται την επιστημονική τεκμηρίωση, άλλοτε αποδίδει καρπούς και άλλοτε θέτει τις βάσεις για την συζήτηση στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κατοχυρώνει τους Ειρηνοδίκες στην συνείδηση των συναδέλφων και του νομικού κόσμου ως κοινωνούς των δικών τους υποθέσεων και, σε τελική ανάλυση, ως ισότιμους συνδιαμορφωτές των όρων απονομής του Δικαίου.

Στην κατεύθυνση αυτή: 

΄1) Ένορκες Βεβαιώσεις. Μέσα απο σταθερά βήματα φτάσαμε στην τροποποίηση του αρ. 421 ΚΠολΔ και στην επέκταση της δυνατότητας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από Δικηγόρους. Είναι ώρα να απευθυνθούμε στους τελευταίους για την οριστική απεμπλοκή των Ειρηνοδικείων από την σχετική υποχρέωση. Επιχειρήματα στην συζήτηση είναι α. ότι η αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων αντλείται εθιμικά, σε συνδυασμό με απαρχαιωμένες νομοθετικές διατάξεις και λιγότερο δικαιολογείται, πλέον, από την ανάγκη εμπλοκής Δικαστηρίου στη δημιουργία του αποδεικτικού μέσου, το οποίο, ούτως ή άλλως, έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, β. ότι διευρύνεται η δικηγορική ύλη, γ. ότι διευκολύνονται οι Δικηγόροι στο λειτούργημά τους, εφόσον μπορούν να λαμβάνουν την ένορκη βεβαίωση οιαδήποτε ώρα της ημέρας, δ. ότι συγκρατείται το κόστος της και ε. ότι ενισχύεται, έτσι, η αξιοπιστία της, που αποτελεί το διαχρονικό πρόβλημα στην χρήση ενόρκων βεβαιώσεων, ιδίως, μετά τον ν. 4335/2015.

2)  Ν. 4745/2020. Στο δύσκολο θέμα του επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 η Επιτροπή Ειρηνοδικών, ήδη, από τον Νοέμβριο 2020 προσπάθησε να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη δυνατότητα διαχείρισης του όγκου τους, προτείνοντας έναν οδικό χάρτη εναρμόνισης των κανονισμών στην έγγραφη διεξαγωγή, όπως όρισε ο νόμος και η υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΔιοικΟλΑΠ. Ο οδικός χάρτης, σε συνδυασμό με την αναστολή του COVID όταν και εξαιρέθηκαν από την εκδίκαση οι σχετικές υποθέσεις, σε αντίθεση με την, επίσης έγγραφη, νέα τακτική, δεν εφαρμόστηκε και, έτσι, επήλθε ανακατανομή των υποθέσεων εντός ιδίων περιφερειακών ενοτήτων με τον ν. 4912/2022. Για τους σκοπούς του νόμου οι εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια ενιαία εφετειακή περιφέρεια. Η διάταξη αυτή θεωρήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΕιρΑθ «απαξιωτική» για τους Ειρηνοδίκες, γεγονός που εκφράζει την πλειονότητα των συναδέλφων.

3) Νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Με την εισαγωγή του ν. 4738/2020 η Επιτροπή Ειρηνοδικών προέβη σε μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων που αναφύονταν, ενώ, διενεργήθηκε και σχετική ημερίδα την 7/4/2022, με την συμμετοχή έγκριτων συναδέλφων. Ήδη, από την πρώτη μελέτη της νέας αυτής ύλης τον Νοέμβριο 2020 επισημάνθηκε η δυσλειτουργία που πρόκειται να δημιουργήσει ο ορισμός Εισηγητών στα μικρά και περιφερειακά Ειρηνοδικεία. Έγινε δεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η σχετική επισήμανση και επίκειται ρύθμιση για την συγκέντρωση της πτώχευσης στα μεγάλα Ειρηνοδικεία.

4) Ειδική Ύλη των Ειρηνοδικείων. Η ειδική ύλη αποτελεί μια πρόταση για το μέλλον των Ειρηνοδικείων. Η αναγκαιότητά της προέκυψε από το επικείμενο τέλος των υποθέσεων του ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με τον αριθμό των υπηρετούντων Ειρηνοδικών, που αγγίζει τους 1000, ενώ, πριν το 2012 ανέρχονταν σε περίπου 600. Μέσω της μελέτης επιχειρήθηκε, από δικαιοσυγκριτική και ιστορική σκοπιά, να εξαχθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να θωρακιστούν τα Ειρηνοδικεία από οριζόντια, κατακόρυφη αύξηση της αρμοδιότητας, από στρεβλές και απρόβλεπτες ρυθμίσεις, όπως συνέβη με την ανακατανομή των υπερχρεωμένων, καθώς, και από νέα, απροσδιόριστης φύσης, ύλη. Έτσι, η μελέτη δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, αλλά, τεκμηριωμένου και ασφαλούς συμπεράσματος - επιχειρήματος, ότι στο μέλλον η μοναδική συζήτηση που μπορεί να διεξαχθεί είναι η επαφή των Ειρηνοδικείων μόνο στις υποθέσεις που, ήδη, δικάζουμε και έχουμε εξοικείωση.

   6) Μικροδιαφορές. Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι και η μεταρρύθμιση στο Δίκαιο των μικροδιαφορών που επήλθε με τον ν. 4842/2021. Μέσα από επίπονη και συστηματική δουλειά, ακόμα και για πρώτη φορά με συλλογή στατιστικών από τα Ειρηνοδικεία που έγινε στην Επιτροπή αξιολόγησης του ν. 4335/2015, αλλά, και στην Νομοπαρασκευαστική του ΚΠολΔ, επετεύχθη η σχετική τροποποίηση και η εισαγωγή τεκμηρίου ερημοδικίας στις μικροδιαφορές, που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την επεξεργασία τους.  

Στην ανωτέρω προσπάθεια μοναδικός, πραγματικός αρωγός των Ειρηνοδικών από μεριάς Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων υπήρξε ο Πρόεδρος της Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο οποίος παρέχει τα εχέγγυα μαζί με την Ειρηνοδίκη της ομάδας του, Ευθαλία Κώστα, και τα λοιπά μέλη, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Αικατερίνη Ντόκα, Παντελή Μποροδήμο, Ιωάννη Ασπρογέρακα, Μιχαήλ Τσέφα και Αικατερίνη Μάτση, ότι ο συνδετικός κρίκος του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας θα παραμείνει αρραγής και οι Ειρηνοδίκες αφήνουν πίσω την μεμψιμοιρία και την παθητικότητα του παρελθόντος, επιθυμούν την πρόοδο του κλάδου και βρίσκουν γόνιμο πεδίο έκφρασης και δημιουργίας.    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ