Τρίτη 31 Μαΐου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 1265/30.05.2022

Τεύχος Γ’ 1265/30.05.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Μαΐου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγματος

των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών


(κυρωτικός ν. 1756/1988, Α’35), της παρ. 10 του άρ-
θρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), του άρθρου 7 του
π.δ. 6/2021 (Α’ 7), και την υπ’ αρ. 22/2022 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, παρατείνεται για ένα ακόμη (1) έτος,
η απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση, του Προέδρου Πρωτοδικών
Αθηνών, Ηλία Καννελόπουλου του Αθανασίου, για τη
στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, προκειμέ-
νου να παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό
έργο του Υπουργείου, στη νομική κάλυψη των ελληνι-
κών θέσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε κάθε άλλο θέμα
που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Νομικής
Υπηρεσίας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ