Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 874/12.04.2022 - Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

Τεύχος Γ’ 874/12.04.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Απριλίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α’ 35): α) άρθρο 49, όπως η παρ.
2 αυτού αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 4274/2014 (Α’ 147), όπως η παρ. 3 αυτού αντι-
καταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3841/
2010 (Α’ 55), όπως η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθη-
κε και οι παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 προστέθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), και
β) του άρθρου 78, όπως οι παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8 αυτού
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του


ν. 1968/1991 (Α’ 150) και τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 2993/2002 (Α’ 58) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 99 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), 3. περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3258/2004 (Α’ 144). Β) Το
π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”
(Α’ 121, διόρθ. σφαλμ. Α’ 126). Γ) Την υπ’ αρ. 202/2021
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ’ εκλο-
γή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Α’ τάξης οι κάτωθι Ειρη-
νοδίκες Β’ τάξης, επειδή συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα
ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα: 1) Ηρακλείου, Μεταξάκη Αικα-
τερίνη-Χρυσή του Νικολάου, 2) Λιβαδειάς, Κοντογιάννη
Ελένη του Χριστόφορου, 3) Αθηνών, Θεοχαροπούλου
Δήμητρα του Αναστασίου, 4) Αγρινίου, Δημακόπουλος
Δημήτριος του Ιωάννη, 5) Πειραιά, Λούκου Αικατερίνη
του Μελετίου, 6) Αθηνών, Κανάς Άγγελος του Ανδρέα,
7) Ιωαννίνων, Κυριλή Ευπραξία του Ανδρέα, 8) Λαμίας,
Χατζούλη Κωνσταντίνα του Σάββα, 9) Αθηνών, Γκουτίδου
Γλυκερία του Αποστόλου, 10) Καβάλας, Δοματζόγλου
Αναστάσιος του Κυριάκου, 11) Αθηνών, Ευαγγελόπουλος
Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 12) Πταισματοδικείου Τρι-
κάλων, Ζαχαρού Διονυσία του Αποστόλου, 13) Πταισμα-
τοδικείου Μυτιλήνης, Γραικούση Μαρκέλλα του Μάρκου,
14) Πταισματοδικείου Χαλκίδας, Καλλιρώση-Μακρυγιάν-
νη Μαρία του Θεοδώρου, 15) Αθηνών, Κόντος Δημήτρι-
ος του Κωνσταντίνου, 16) Πταισματοδικείου Αθηνών,
Κατουρτζίδου Μαρία του Χρήστου, 17) Ηρακλείου, Κα-
τσαμάνης Αργύριος του Δημητρίου, 18) Λαγκαδά, Μό-
σχου Έλενα του Θωμά, 19) Πταισματοδικείου Σερρών,
Τέγουτζικ Αργυρώ του Αθανασίου, 20) Λάρισας, Μου-
τρουπίδου Παρθένα του Ελευθερίου, 21) Πταισματοδι-
κείου Αθηνών, Αληδρομίτη Αλεξάνδρα του Νικολάου,
22) Ρεθύμνου, Ποντικάκη Ευτυχία του Παναγιώτη, 23)
Αθηνών, Παρασκευοπούλου Σταυρούλα του Χρήστου,
24) Χαλανδρίου, Πάτση Ελένη του Κωνσταντίνου, 25)
Αθηνών, Δήμητσα Ανθούλα του Δημητρίου, 26) Λάρισας,
Μπλάντας Αθανάσιος του Ιωάννη και 27) Θεσσαλονίκης,
Πατρίκου Κυριακή του Κωνσταντίνου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1799/
06.04.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Απριλίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την παρ. 1 και 3 του άρθρου
88 του Συντάγματος, τα άρθρα 77Β και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως
ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’ 126) και
τις υπ’ αρ. 204/2021, 205/2021, 206/2021 και 207/2021
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται σε θέσεις
Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, επειδή έχουν ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη από το νόμο ετήσια δοκιμαστική υπη-
ρεσία και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, οι κάτωθι δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ’
τάξης: 1) Καρδίτσας, Χριστίνα Ταμπακιώτη του Ιωάννη,
2) Χαλανδρίου, Κωνσταντίνα Στοϊκίδου του Βασιλείου,
3) Αλεξανδρούπολης, Θεοφανή Παρίτση του Αποστόλου
και 4) Ρεθύμνου, Αικατερίνη Αλεπούς του Αποστόλου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1800/
06.04.2022).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ