Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣΥν) Τεύχος Γ’ 997/26.04.2022

Τεύχος Γ’ 997/26.04.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 15.4.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 49, της παρ. 1 του άρθρου 54
και της παρ. 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), γ) του άρθρου 13 του ν. 4820/2021 «Οργανικός
Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»
(Α΄ 130) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως
ισχύουν και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 2) την υπ’ αρ. 1/2022 α

πό-φαση και τα πρακτικά της 1ης/21.2.2022 συνεδρίασης
του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται, κατ’ απόλυτη
εκλογή, σε Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Πά-
ρεδρος αυτού Νικόλαος Βόγκας του Ηλία, από 13 Φε-
βρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσεως
Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή του τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 22063/
18.4.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ