Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


Μετά από αίτηση όλων των Δικαστικών Ενώσεων εξεδόθη από την Επιτροπή Αναστολών του
Συμβουλίου της Επικρατείας η συνημμένη 373/2016 απόφαση, που διατάσσει την αναστολή της υποχρέωσης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2016 (χρήση 2015) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της με αριθμό 1846οικ./13.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3300) και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Ιανουάριο 2017. 
Σε περίπτωση Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών που είναι σύζυγοι προσώπων, που υπέχουν αυτοτελώς υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2016 (χρήση 2015), στις δηλώσεις των προσώπων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση του αυτοτελώς υπόχρεου προσώπου (συζύγου του Δικαστικού-Εισαγγελικού Λειτουργού) να υποβάλει τη δήλωση για τον ίδιο ατομικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"