Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 1307/2016

ΦΕΚ Γ 1307/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτικός δικαστής ανηλί-
κων στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας ο Πρωτοδίκης Γαβρι-
ήλ Ρίζος του Ιακώβου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Μάρθας Τσαπραλή του Αναστασίου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου και αναπληρώτρια δικαστής
ανηλίκων η Πρωτοδίκης Ελένη Κιουσέογλου του Βασι-
λείου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Γλυκερίας Γα-
βρά του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Καρδίτσας.
Β. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτική δικαστής ανηλίκων
στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Σουλτάνα Κρυστάλλη του Σταύρου, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Ευτέρπης Χατζηλαμπρινού
του Αιμίλιου, η οποία προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και
τοποθετήθηκε στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου και ως ανα-
πληρώτρια αυτής η Πρωτοδίκης Αγγελική Καρακατσάνη
του Πέτρου, της οποίας η θητεία ανανεώνεται.
Γ. Ορίζεται, για μία τριετία, τακτική δικαστής ανηλίκων
στο Πρωτοδικείο Φλώρινας η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ελένη Σταμπουλίδου του Βασιλείου, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας Ευαγγελίου του
Χρήστου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.
Δ. Ανανεώνεται, για μία τριετία, η θητεία, της αναπλη-
ρώτριας δικαστή ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Βέροιας,
Πρωτοδίκη Αλεξάνδρας Γιάκα του Γεωργίου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτικοί δικαστές ανηλί-
κων στα κάτωθι Εφετεία και Πρωτοδικεία ως εξής:
1. Στο Εφετείο Δωδεκανήσου, τακτικός δικαστής ανη-
λίκων, ο Εφέτης Δημοσθένης Βλάχος του Γεωργίου, σε
αντικατάσταση της Εφέτη Κλεονίκης Χίλιου του Δημη-
τρίου η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Κρήτης.
2. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, τακτικός δικαστής ανη-
λίκων, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Κωνσταντίνα Κωτσο-
πούλου του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Ελένης Οικονόμου του Αποστόλου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
3. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, τακτικός δικαστής ανη-
λίκων, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Χρήστος Παπαγεωργό-
πουλος του Ευθυμίου, σε αντικατάσταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Αλεξάνδρας- Ελένης Σταυροπούλου του
Αγαθάγγελου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτικοί και αναπληρωτές
δικαστές ανηλίκων στα κάτωθι Πρωτοδικεία ως εξής:
1. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, τακτικός δικαστής ανη-
λίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Παρασκευή Μπουρέλου
του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Δημητρίου Μακρή του Χαράλαμπου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με ανα-
πληρώτρια αυτής την ήδη ορισθείσα Πρωτοδίκη Σπάρ-
της Ελένη Πετροπούλου του Παύλου.
2. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας, τακτική δικαστής ανηλί-
κων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου
του Νικολάου, σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτο-
δικών Θεοδώρας Θεοδοσιάδου του Σταύρου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης και ως αναπλη-
ρώτρια αυτής η Πρωτοδίκης Πολυξένη Παντοπούλου
του Αλέξανδρου.
Γ. Ορίζονται, για μία τριετία, αναπληρωτές δικαστές
ανηλίκων στα κάτωθι Εφετεία και Πρωτοδικεία ως εξής:
1. Στο Εφετείο Ναυπλίου, αναπληρωτής δικαστής ανη-
λίκων, η Εφέτης Βικτωρία Κατσάπη του Γεωργίου, σε αντι-
κατάσταση της Εφέτη Βασιλικής Τζούδα του Ασημάκη,
η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
2. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, αναπληρωτής δικα-
στής ανηλίκων, η Πρωτοδίκης Νίκη Κουτσιαύτη του Βα-
σιλείου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Καλαμάτας
Αναστάσιου Σκλήρη του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ηλείας.
Δ. Ανανεώνεται η θητεία, για μια τριετία, ως τακτικής
δικαστή Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Άμφισσας, της Πρω-
τοδίκη Ελένης Παπαδέα του Παναγιώτη και ως αναπλη-
ρωτή αυτής ορίζεται για μια τριετία ο Πρωτοδίκης Ευ-
άγγελος Ζαββός του Ευθυμίου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτικοί δικαστές ανηλί-
κων στα κάτωθι Εφετεία και Πρωτοδικεία ως εξής:
1. Στο Εφετείο Κρήτης, η Εφέτης Αθηνά Κυτρίδου
του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευαγγελίας
Ψαράκη του Μιχαήλ, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο
Ανατολικής Κρήτης.
2. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ο Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος του Βασιλείου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Δέσποινας
Βεζυρίδου του Χαράλαμπου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Κοζάνης.
3. Στο Πρωτοδικείο Σάμου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Νικόλαος Παύλου του Κυριάκου, σε αντικατάσταση του
Προέδρου Πρωτοδικών Κωνσταντίνου Δεληκάρη του
Ιωάννη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσπρω-
τίας.
4. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αργυρώ Κίτσου του Ευσταθίου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Πολυξένης-Μαρίας Παπασαρα-
ντοπούλου του Αριστόδημου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
5. Στο Πρωτοδικείο Θηβών, η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Μαρία - Φανή Παλαμίδη του Γεωργίου, σε αντικατάσταση
του Προέδρου Πρωτοδικών Δημήτριου Κοντόπουλου
του Στυλιανού, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Εφέτη
και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Πατρών.
Β. Ορίζεται, για μία τριετία, αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Ηλείας ο Λάμπρος Φλεβάρης
του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Ευδοξίας Μαλεσίου
του Ελευθέριου, η οποία έχει λάβει αναρρωτική άδεια
και εν συνεχεία θα λάβει άδεια κύησης, τοκετού και ανα-
τροφής τέκνου.
Γ. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτικοί δικαστές ανηλί-
κων και αναπληρωτές αυτών στα κάτωθι Πρωτοδικεία
ως εξής:
1. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου, τακτικός δικαστής ανη-
λίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Άγγελος Μαντζιάρας
του Πολύβιου, σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρω-
τοδικών Ιωάννη Γερωνυμάκη του Εμμανουήλ, ο οποίος
προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και μετατέθηκε στο Εφε-
τείο Πειραιά και ως αναπληρωτής αυτού ο Πρωτοδίκης
Ιωάννης Ευαγγελάτος του Αθανασίου.
2. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς, τακτικός δικαστής
ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Δημητρό-
πουλος του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης Τσάπρα του Νικολάου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και ως αναπληρωτής αυτού
ο Πρωτοδίκης Ελευθέριος Τοπαλνάκος του Γεωργίου,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ολυμπίας Αμελαδιώ-
τη του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
3. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, τακτική δικαστής
ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ελένη Λυμπερο-
πούλου του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Αντωνίου Αλαπάντα του Κωνσταντίνου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών και ως ανα-
πληρώτρια αυτής η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου
του Αρίσταρχου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Πρό-
δρομου Πιπερίδη του Γρηγορίου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Πατρών.
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Ορίζεται, για μία διετία, τακτική ανακρίτρια και ανακρί-
τρια ανηλίκων στο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών Κιλκίς
η Πρωτοδίκης Ιωσηφίνα Αρχοντοπούλου του Ηλία, σε
αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Νικολάου Τσίτρου του
Αναστασίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Λάρισας.
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, τακτικός δικαστής ανηλί-
κων στο Πρωτοδικείο Νάξου ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Νικόλαος Χατζηαγγελίδης του Αποστόλου - Γεωργίου,
σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Σουλτά-
νας Κρυστάλλη του Σταύρου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Γιαννιτσών.
Β. Ορίζεται, για μία τριετία, αναπληρώτρια δικαστής
ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Νάξου η Πρωτοδίκης Ελέ-
νη Τσιμέρογλου του Δημοσθένη, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ελευθερίας Παρδάλη του Αλέξανδρου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"