Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 323/09.02.2023

 Τεύχος Γ’ 323/09.02.2023

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 08.02.2023 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με: 1) Το άρθρο 90 του Συντάγματος και σύμφωνα με: α)
το άρθρο 59, την παρ. 4 του άρθρου 83 και το άρθρο 85
του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 109) και β) το άρθρο 178 του ν. 4820/2021
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες
ρυθμίσεις» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52
του ν. 5016/2023 (Α’ 21) και γ) την παρ. 3 του άρθρου 24
του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»


(Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 2 /2023 απόφαση του εννεαμε-
λούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, προάγονται, κατ’ εκλογή, στον βαθμό του
Παρέδρου, επειδή διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα για
την προαγωγή τους τυπικά και ουσιαστικά προσόντα οι
Εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) Κυριακή Βλαχέα
του Τηλεμάχου, β) Μαρία - Ευαγγελία Καλλιτσιώτη του
Βασιλείου, γ) Όλγα Βογιατζή του Ιωάννη, δ) Δήμητρα
Μαλαγάρη του Ιωάννη, ε) Ευτυχία Κωνσταντάκου του
Κωνσταντίνου, στ) Δήμητρα Δαρέλλη του Στυλιανού,
ζ) Αναστασία Μαυρογένη του Φωτίου, η) Δήμητρα Μι-
μηκοπούλου του Βασιλείου - Κωνσταντίνου, θ) Ηλιάνα
Παπαρρηγοπούλου του Ιωάννη, ι) Ανδρέας Σώκος του
Κωνσταντίνου, ια) Βασιλεία Χαραλάμπους του Περικλή,
ιβ) Φώτιος Οικονόμου του Αναστασίου και ιγ) Ελένη Πο-
τιούδη του Βαΐτση, σε προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες
δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής
τους και καταργούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο κένωση θέσης Παρέδρου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 8112/8.2.2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ