Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΕισΑΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αιτήσεων νια Επιλογή Υποψηφίου νια μία (1) θέση Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (αφορά ΑντΕισΑΠ)


 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 15-2-2023

 Αρ. Πρωτ.: 1041

 

Προς

Τους κ.κ. Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής Αιτήσεων νια Επιλογή Υποψηφίου νια μία (1) θέση Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (ΕΕΕ) από την Εισαγγελία του Αρείου Πάνου κατά τα άρθρα 8, 9 και 11 του Ν. 4786/2021 (ΦΕΚ Α' 43/23-3-2021) «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12nc Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας νια τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις νια τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και τις υπ’ αριθμ. 13529/24-3-2021 και 13530/26-3-2021 Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1202/29-3-2021), σύμφωνα και το υπ’ αρ. πρωτ. 1408οικ/31.01.2023 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής

Δικαιοσύνης του Αρείου Πάνου 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 8 του Ν. 4786/2021 «Προσόντα των υποψηφίων

για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

(ΕΕΕ)»

2.  Το άρθρο 9 του ιδίου Νόμου «Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)»

3. Το άρθρο 11 του ιδίου Νόμου «Αριθμός και καθεστώς

απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)»

4.  Τις υπ’ αριθμ. 13529/24-3-2021 και 13530/26-3-2021 Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1202/29-3- 2021) και

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1408οικ/31.01.2023 έγγραφο του

Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου

προσκαλούμε

τους Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για μία (1) θέση του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ομώνυμο Γραφείο, καθώς και για την επιλογή του αντίστοιχου επιλαχόντος του ιδίου βαθμού,

να υποβάλουν, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται σ’ αυτόν (άρθρο 8 Ν. 4786/2021), σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή: α) αίτηση, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) φάκελο

δικαιολογητικών (άρθρο 9 Ν. 4786/2021) στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής

Δικαιοσύνης (Άρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 11522 Αθήνα, Γραφείο 402, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ads@areiospaqos.gr). εντός της οριζόμενης από τον ίδιο νόμο προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ήτοι έως και την 7-3-2023, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής τους (άρθρο 9 Ν. 4786/2021).

Προς τούτο, αναρτούμε την εν λόγω πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (www.eisap.gr) και τη γνωστοποιούμε

 

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 

 

 

https://eisap.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ