Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) - Εισαγγελέων ΚΚ - Τεύχος Γ’ 237/02.02.2023

Τεύχος Γ’ 237/02.02.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιανουαρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 61, 63 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την
από 2.11.2022 αίτηση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας Φεβρωνίας Χατσίκα και την 269/2022 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, ανακαλείται το από 14.12.2022
π.δ. (Γ’ 3143), με το οποίο αποσπάσθηκε για έξι (6) μήνες
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας η Αντεισαγγε-


λέας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, Φεβρωνία Χατσίκα του
Περικλή.
Με προεδρικό διάταγμα της 30ής Ιανουαρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), της παρ. 3 του άρθρου
567 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει και την
υπ΄αρ. 255/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) Το-
ποθετείται στο κατάστημα κράτησης Λάρισας ο Αντει-
σαγγελέας Εφετών Λάρισας, Χρήστος Καραγιάννης του
Θεοδώρου, μετά τη λήξη της θητείας του Αντεισαγγελέ-
ως Εφετών Λάρισας, Ιωάννη Μαγκούτα του Παναγιώτη,
με μερική απαλλαγή από τα λοιπά του καθήκοντα, για
ένα (1) έτος. Β) Παρατείνεται η θητεία της Θωμαΐδος Εμ-
μανουηλίδου του Γεωργίου, Εισαγγελέως Πρωτοδικών

Πειραιώς, στο κατάστημα κράτησης Πειραιώς (Συγκρό-
τημα καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού), με ολική
απαλλαγή από τα λοιπά της καθήκοντα, για ένα (1) έτος.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ