Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην ΕΣΔΙ - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.02.2023

  Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.02.2023


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 7890
Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρ-
φωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχο-
λή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 55Β του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5001/2022
«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών
υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών -


Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 227) και τροποποιήθη-
κε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 5016/2023 (Α’ 21)
και β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποφασίζουμε:
Τοποθετούμε τη Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέο-
ντος (ΑΔΤ: ΑΗ 105324), Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονί-
κης, ως Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δι-
καστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, με μερική απασχόληση, η οποία δεν μπορεί
να είναι λιγότερη από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και
με μειωμένη κατά το ήμισυ άσκηση των καθηκόντων
της κύριας θέσης της. Η τοποθέτησή της αφορά σε μία
(1) μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση,
παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ