Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 493/24.02.2023

Τεύχος Γ’ 493/24.02.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα, της 8ης Φεβρουαρίου 2023,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και
την 262/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπά-
ται στο Πρωτοδικείο Βόλου η Πρωτοδίκης Λιβαδειάς,
Παναγιώτα Ασημάκου του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
7606Α/21.02.2023, ΑΔΑ:63Ι2Ω-ΦΞΤ και 7606/21.02.2023,
ΑΔΑ: ΨΩΧΝΩ-ΒΕΟ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ