Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 441/23.02.2023

Τεύχος Γ’ 441/23.02.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Φεβρουαρίου
2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και την
υπ’ αρ. 275/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, απο-
σπάται στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς ο Ειρηνοδίκης
Β΄ τάξης του Πταισματοδικείου Βέροιας, Ευάγγελος Αγα-
τιανός του Χριστοφόρου, για έξι (6) μήνες, της απόσπα-
σης αρχομένης μετά τις 19.02.2023.


(Αρ. αποφάσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
7022Α/14.02.2023, ΑΔΑ: Ψ2ΚΚΩ-6ΦΤ και 7022/14.02.2023,
ΑΔΑ: ΨΘΕΚΩ-Ν65).
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 2023,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ.
276/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, παρατείνεται
για έξι (6) μήνες η απόσπαση στο Ειρηνοδικείο Θεσσα-
λονίκης της Ειρηνοδίκη Δ΄ Τάξης Κομοτηνής, Χριστίνας
Τσαβδαρά του Ευαγγέλου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ