Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΔΔ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι-Αθήνα, ΤΚ 115-24 Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848
Αθήνα, 13.2.2019 
Αρ.Πρωτ. 35
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων '' Ι) Κύρωση του του Πρωτοκόλλου υπ' αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, Ιν) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος ''
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Σας υποβάλλουμε τις θέσεις της Ένωσής μας επί των άρθρων 22 και 26 του ανωτέρω σχεδίου νόμου:
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22 αποτελεί καρπό των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ) που συγκροτήθηκε με την 11062/20.2.2017 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι. Η διάταξη ενισχύει την αρχή του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η οποία, άλλωστε, ερείδεται στη συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και έως σήμερα η εφαρμογή της αποδείχθηκε επιτυχής. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη η Oλομέλεια του οικείου Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν θα έχει πλέον εξουσία συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης ενός κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας, παρά μόνο δικαίωμα αναπομπής του στο δικαστήριο ή την εισαγγελία που αφορά προκειμένου να τον αναπροσαρμόσει.
Οι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν εσωτερικό ζήτημα κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θα επιθυμούσε την κατάργηση της εξουσίας έγκρισής τους από τις οικείες Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Αυτό, άλλωστε, είχαμε υποστηρίξει στη σχετική συζήτηση στην ανωτέρω νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Η θέση μας αυτή δεν έγινε δεκτή, ωστόσο η άποψη που επικράτησε στην επιτροπή, η οποία αποτυπώνεται στην προτεινόμενη διάταξη, είναι η εγγύτερη στη δική μας πρόταση και ως εκ τούτου μας ικανοποιεί.
Συνεπώς, αναφορικά με το περιεχόμενο της διάταξης, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει τη συμφωνία της.
Ωστόσο, μας προκαλεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι, ενώ το σχέδιο του ΚΟΔΚΔΛ οδεύει προς τη Βουλή των Ελλήνων, επιλέγεται αποσπασματικά μια από τις πολλές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει και εισάγεται σε ένα σχέδιο νόμου που περιέχει ποικίλες διατάξεις. Αναρωτιόμαστε ποια ανάγκη επέβαλε την εσπευσμένη εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης εκτός του σχεδίου του νέου Κώδικα.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26 μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Εξάλλου, αποτελεί ικανοποίηση αιτήματος που η Ένωσή μας υπέβαλε πρόσφατα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες, αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις της υφιστάμενης απολογιστικής διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών μετάβασης δικαστικών λειτουργών και γραμματέων σε μεταβατικές έδρες. Τα πλεονεκτήματα της επιχορήγησης των δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. συνίσταται στο ότι η πληρωμή των εν λόγω δαπανών θα γίνεται ταχύτερα, διότι το οικείο δικαστήριο αφενός θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις συνεδριάσεις των μεταβατικών του εδρών και τον αριθμό των μετακινούμενων δικαστικών λειτουργών και γραμματέων και αφετέρου θα καλείται να εκκαθαρίζει πολύ μικρότερο αριθμό δαπανών σε σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συνεπώς, αναφορικά με το περιεχόμενο και αυτής της διάταξης, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει τη συμφωνία της.
Μετά τιμής.

ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"