Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 163/2019

ΦΕΚ Γ 163/2019 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78


του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-
γράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπά-
νες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
ισχύουν, του π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και
τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 167,
170, 178, 179 και 180/2018.
Α. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, ο Ει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιος Πετειναρέλης
του Νικολάου, για τέσσερις (4) μήνες.
Β. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κερκύρας,
η Πάρεδρος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Φε-
βρωνία Χάτσικα του Περικλή, για έξι (6) μήνες.
Γ. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου ο Πρωτο-
δίκης Ηλείας Λάμπρος Φλεβάρης του Χρήστου, για έξι
(6) μήνες.
Δ. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας ο Πρωτο-
δίκης Ιωαννίνων Θεοφάνης Χόντζιας του Ηλία, για έξι
(6) μήνες.
Ε. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Βόλου η Πρωτοδίκης Μυ-
τιλήνης Μαρία Σαλμανλή του Αθανασίου, για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. αποφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
95536/2018/25-1-2019, 2580/4-2-2019, 1775/4-2-2019,
96643/2018/4-2-2019, 3661/4-2-2019).
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"