Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - ΦΕΚ B 2410/2018

ΦΕΚ B 2410/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/37792/2259
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-

τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στη
Δημοτική Ενότητα Αργούς (Τοπικές Κοινότητες
Δαλαμανάρας, Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρ-
τακίου Λάλουκα και Πυργέλλας) του Δήμου Άρ-
γους-Μυκηνών, στη Δημοτική Ενότητα Μυκηναί-
ων (Τοπική Κοινότητα Νέου Ηραίου), του Δήμου
Άργους-Μυκηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Τίρυνθας (Τοπική Κοινότητα Αγίου Αδριανού, Δη-
μοτική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας, Τοπική Κοινό-
τητα Νέου Ροεινού) του Δήμου Ναυπλιέων, στη
Δημοτική Ενότητα Μιδέας (Τοπικές Κοινότητες
Ανυφίου, Ηραίου και Μιδέας) του Δήμου Ναυπλι-
έων, στη Δημοτική Ενότητα Ασίνης (Τοπικές Κοι-
νότητες Ασίνης, Δρεπάνου, Δημοτική Κοινότητα
Τολού) του Δήμου Ναυπλιέων, στη Δημοτική Ενό-
τητα Ναυπλίου (Τοπικές Κοινότητες Λευκακίων
και Πυργιώτικων) του Δήμου Ναυπλιέων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου και β) στη Δημοτική Ενότητα
Τριπόλεως (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κωνστα-
ντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής) του Δήμου
Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"