Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΓΔΕΕ : Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου «france.com» ως σήματος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑπόφαση στην υπόθεση T-71/17 France.com, Inc. κατά EUIPO

 
Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου «france.com» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το 2014, ο Jean-Noel Frydman, ο οποίος εν συνεχεία μεταβίβασε τα δικαιώματά του στην αμερικανική εταιρία France.com, ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) την καταχώριση ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ακόλουθου εικονιστικού σημείου για υπηρεσίες διαφήμισης, για υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια και για διαδικτυακές δημοσιεύσεις:
FRANCE.com
Η Γαλλία άσκησε ανακοπή επικαλούμενη το ακόλουθο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είχε καταχωρίσει το 2010 στο EUIPO
Το EUIPO δέχθηκε την ανακοπή της Γαλλίας κρίνοντας ότι τα επίμαχα σημεία παρουσίαζαν συνολικά υψηλό βαθμό ομοιότητας και κάλυπταν όμοιες ή παρόμοιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να αποκλειστεί ο κίνδυνος σύγχυσης.
Εν συνεχεία, η εταιρία France.com προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της αρνητικής για αυτήν απόφασης του EUIPO.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας France.com και επιβεβαιώνει συνεπώς ότι το σημείο της εταιρίας αυτής δεν μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει ιδίως το σκεπτικό του EUIPO σχετικά με τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων και την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης. Όσον αφορά την οπτική σύγκριση των σημείων, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, σε αντίθεση με το EUIPO, ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών τους ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους και τη γενική οπτική διαμόρφωσή τους, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, συνολικώς εκτιμώμενα, παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα. Από φωνητικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει το σκεπτικό του EUIPO ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι σχεδόν πανομοιότυπα, κρίνοντας ότι μεγάλος αριθμός καταναλωτών θα αναφέρονται στο σημείο της εταιρίας France.com μόνο με τον όρο «france», δεδομένου ότι η κατάληξη «.com» γίνεται κατανοητή ως ένδειξη ιστοτόπου. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, όπως εκτίμησε το EUIPO, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι παρόμοια από εννοιολογικής άποψης, δεδομένου ότι απεικονίζουν την ίδια έννοια (ήτοι τη Γαλλία, τον Πύργο του Άιφελ και τα χρώματα της γαλλικής σημαίας), ενώ η παρουσία του λεκτικού στοιχείου «.com» στο σημείο της εταιρίας France.com ουδόλως αναιρεί την εννοιολογική ταύτισή τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία καλύπτουν τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ομοιότητας από φωνητικής και εννοιολογικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Επομένως, όπως αποφάσισε το EUIPO, η Γαλλία δικαιούται να αντιταχθεί στην καταχώριση του σημείου france.com.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό
Δικαστήριο
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη @ (+352) 4303 2582

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"