Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠ - ΣτΕ) - Τεύχος Γ’ 1861, 1863/20.07.2023

 Τεύχος Γ’ 1863/20.07.2023

 

 Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, του άρθρου 71 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-

 

 


καστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), του
π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131), την υπ’ αρ.
783/10.12.1956 ληξιαρχική πράξη γέννησης του Λη-
ξιαρχείου Χαλκίδας, από την οποία προκύπτει ότι η
Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1956:
Διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από
1ης Ιουλίου 2023, της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Μαρίας Γεωργίου του Μιχαήλ, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3456013250/
27.06.2023).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

 

Τεύχος Γ’ 1861/20.07.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία
από 1ης Ιουλίου 2023, των Αντιπροέδρων του Συμβου-
λίου της Επικρατείας


Γεωργίου Τσιμέκα του Βασιλείου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5136631184/1-7-2023),
Ευθύμιου Αντωνόπουλου του Αργυρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5712833120/1-7-2023),
Παναγιώτας Καρλή του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1041059437/1-7-2023),
και των Συμβούλων της Επικρατείας
Θεόδωρου Αραβάνη του Αποστόλου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6648345550/1-7-2023),
Ιφιγένειας Αργυράκη του Αριστείδη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1611948121/1-7-2023),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους.
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ