Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1331/2021

 ΦΕΚ Γ 1331/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 27.05.2021 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) 49, της παρ. 1 του άρθρου 54 και και της
του άρθρου 71 του ν. 1756/1988 (Α' 35) «Κώδικας Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λει-
τουργών», γ) 2 του ν. 4129/2013 (Α' 52), όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του από το άρθρο 47 του ν. 4745/2020
(Α' 214) δ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985


(Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως
ισχύουν και το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και 2) τις υπ’ αρ. 1/2021 και
2/2021 αποφάσεις και τα Πρακτικά της 1ης/05.04.2021
Συνεδρίασης του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγονται,
κατ' απόλυτη εκλογή, σε Σύμβουλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου οι Πάρεδροι αυτού, Κωνσταντίνα Σταμούλη
του Θεοδώρου, από 06.01.2021, Δημήτριος Κοκοτσής
του Διονυσίου, από 06.01.2021, Ευφροσύνη Παπαδημη-
τρίου του Βασιλείου, από 06.01.2021, Χριστίνα Κούνα του
Παρασκευά, από 06.01.2021, Γεώργιος Παπαϊσιδώρου
του Ευαγγέλου, από 21.02.2021 και Ιωάννα Ρούλια του
Νικολάου, από 01.04.2021, για την πλήρωση των έξι (6)
κενών θέσεων Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επειδή διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή
τους τυπικά ουσιαστικά προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 27944/
02.06.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"