Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

ΕγκΕισΑΠ: 4/2021 Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. –


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης& Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526           

 

Αθήνα, 11-6-2021

Αρ. Εγκυκλίου: 4

Αριθ. Πρωτ. 1517

 

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

ΣΧΕΤ. Το υπ' αριθ. πρωτ. 21/8-2-2021 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές προς εμάς.

Με αφορμή το παραπάνω σχετικό θέτουμε υπόψη Σας τα εξής :

Με τα άρθρα 95 - 100 του Ν. 2071/1992 (Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας) ρυθμίζεται το θέμα της ακούσιας νοσηλείας των ψυχικώς πασχόντων ατόμων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν αιτήσεως των συγγενών του φερομένου ως ασθενή ή και αυτεπαγγέλτως, δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την ακούσια νοσηλεία προσώπου για θεραπεία σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για το λόγο ότι αυτό πάσχει από ψυχική νόσο (άρθρ. 96 §§ 1, 2 του Ν. 2071/1992). Η αίτηση αυτή εισάγεται αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. άρθρ. 96 παρ. 6 και 7 του Ν. 2071/1992 σε συνδ. με τα άρθρα 739 και 740 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

i

Πρόσφατα, κατ'εξουσιοδότηση των άρθρων 101 του Ν. 2071/1992 και 16 του 2716/1999, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Γ3α, β/Γ.Π. οικ. 6504 7/13-10-20 (ΦΕΚ Β 4704/23-10-2020) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας, με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές». Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου αυτής «Με την απόφαση για την ακούσια νοσηλεία, το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο δύναται να'διατάξει, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχιση της σε συγκεκριμένη ιδιωτική ψυχιατρική κλινική εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους αιτούντες την ακούσια νοσηλεία». Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού «Η οριζόμενη στη δικαστική απόφαση ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πρέπει να έχει βεβαίωση καλής λειτουργίας εν ισχύ, να είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και να υπάγεται κατά προτίμηση στον τομέα ψυχικής υγείας του τόπου κατοικίας του ασθενούς. Για την επιλογή της λαμβάνεται υπόψη η πρόταση που διατυπώνεται στη σχετική αίτηση. Αποκλείονται οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, για τις οποίες έχει συνταχθεί αρνητική έκθεση ελέγχου από την ειδική επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτήν, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάζει ετησίως η ειδική επιτροπή προς τις εισαγγελίες πρωτοδικών».

Όμως, παρά τις παραπάνω σαφείς προϋποθέσεις, σε ορισμένες από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν, διαπιστώθηκε πλημμελής εφαρμογή της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, από τη μελέτη τους προέκυψε ότι δεν ερευνήθηκε αν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στις οποίες ζητήθηκε να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους οι πάσχοντες α) είχαν βεβαίωση καλής λειτουργίας σε ισχύ β) ήταν ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ γ) υπήρχε ή όχι αρνητική έκθεση ελέγχου και δ) σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης αν η κλινική έχει συμμορφωθεί ή όχι με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτή.

Θέτουμε υπόψη Σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε για την ορθή και πλήρη σύνταξη των σχετικών αιτήσεων προς το Δικαστήριο στις ανάλογες περιπτώσεις, στις οποίες να αναφέρεται αν συντρέχουν ή όχι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ακούσια νοσήλεια των ψυχικώς πασχόντων ατόμων και να επισυνάπτονται σε αυτές τα απαιτούμενα προς τούτο από το Νόμο έγγραφα και δικαιολογητικά.

 

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ισίδωρος Ντογιάκος

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-4-2021/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"