Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) - ΦΕΚ Γ 1303/2021

ΦΕΚ Γ 1303/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ας Ιουνίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), όπως
ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-


προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. της 28ης
Ιανουαρίου 2021 (Γ’ 232), με το οποίο αποσπάσθηκε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου η Πάρεδρος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ευτυχία Σεργεντά-
νη του Νικολάου για έξι (6) μήνες και την υπ’ αρ. 21/2021
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, περιορίζεται η διάρκεια
της εξάμηνης απόσπασης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ηρακλείου της Παρέδρου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών Ευτυχίας Σεργεντάνη του Νικολάου, ανακαλώ-
ντας την απόσπαση για το χρονικό διάστημα πέραν της
22ας Ιουνίου 2021.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"