Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 1406/24.05.2023

Τεύχος Γ’ 1406/24.05.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 23.05.2023 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και
των άρθρων: α) 59, 83 και 85 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και β) 24 παρ. 3 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) και 2) την
5/2023 Απόφαση του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται


αναδρομικά από 01.07.2022 η δόκιμη Εισηγήτρια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντία Μπαριτάκη του Κων-
σταντίνου στον βαθμό της Εισηγήτριας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επειδή διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για την
προαγωγή της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, της εκ
των υστέρων προαγωγής αυτής ενεργούσας αναδρομικά
μόνο ως προς τον καθορισμό της σειράς αρχαιότητας
και της αναγραφής αυτής στους πίνακες αρχαιότητας
με τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή της από
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ήτοι μετά τον
Εισηγητή Ελευθέριο Καλονόμο του Κωνσταντίνου και
πριν από τον Εισηγητή Ιωάννη Μετσοβίτη του Κωνστα-
ντίνου, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας ως είχε κατά
τον διορισμό αυτών.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 32298/
24.05.2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ