Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2023

  

 

16. 29-5-2023

 

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

α) καταχώρησης των στοιχείων των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας και β) καταχώρησης ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαστικών αντιπροσώπων εντός νομού και των γραμματέων και διερμηνέων

 

https://www.gsis.gr/Elections-May-202315. 28-5-2023

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Ανακήρυξη Βουλευτών

 

 

 

 14. 23-5-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45335
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43444/16.5.2023 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσω-
τερικών «Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημί-
ωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουρ-

γούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την
προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών
εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» (Β’ 3213).

 

 Τεύχος B’ 3410/20.05.2023

 

13. 23-5-2023


ΚΑΤΑΒΟΛΗ της εκλογικής αποζημίωσης  

 

 

 

Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση, η εφαρμογή για την πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων ΕΝΤΟΣ νομού θα ανοίξει στις 29-5-2023
(η εφαρμογή για τους επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές εποπτών εκλογών εξωτερικού, γραμματείς αυτών, αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής εξωτερικού και εντός επικρατείας εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών, Εφόρους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών έχει ήδη ανοίξει)
 

Για την καταβολή της αποζημίωσης υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ μέσω ειδικής εφαρμογής, που θα λειτουργήσει, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

 

 

 

 12 17-5-2023

 2 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον
Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες - μέλη της
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, για την έκτα-
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή
και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της
21ης Μαΐου 2023.
3 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δι-
καστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βου-
λευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Τεύχος B’ 3211/16.05.2023

 

 

11. 17-5-2023Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δι-
καστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, γ
ια την
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα-
σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών
της 21ης Μαΐου 2023.

Τεύχος B’ 3213/16.05.2023

 

10. 17-5-2023

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του
Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των


Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του άρθρου 16
του ν. 4648/2019), για την πρόσθετη εκλογική ερ-
γασία, κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλο-
γών της 21ης Μαΐου 2023.


Τεύχος B’ 3212/16.05.2023

 9. 16-5-2023

Υπουργείο Εσωτερικών

 

"παραλειφθέντες από τους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς". 


https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-2023/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-0

 

8. 15-5-2023
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Πρακτικό Νο 2 και  Πίνακες Διαλογής

 

 

https://ekloges.ypes.gr/praktiko/

 

7. 15-5-2023

VIDEO παρουσίασης Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT)

  

https://ekloges.ypes.gr/srt/
 6. 13-5-2023

 
ΔΣΑ: Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου - Εκλογές 21ης Μαΐου 2023

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ Εκπρόσωπος της ΟλΠΔΣΕ στην Εκλογική Διαδικασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών


https://www.dsa.gr/


5. 10-5-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
https://app.moj.gov.gr/ekloges/

 

 

4. 10-5-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39027
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίω-
σης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζο-
μένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Επο-
πτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι)


για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της
21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου κατα-
βολής τους.


Τεύχος B’ 3074/09.05.2023

 

3. 2-5-2023Αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων από 17 έως και 24-5-2023

Ειδικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως και 26-5-2023 

 2. 2-5-2023

 

 

Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

*** Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψήφιων αυτών, θα γίνει σήμερα, 2/5/2023, στις 20:00 στο ακροατήριο του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (1ος όροφος, ακροατήριο 102).

Επισημαίνουμε ότι, λόγω της χωρητικότητας του ακροατηρίου, 2 μόνο εκπρόσωποι από κάθε συνδυασμό μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο. Η είσοδος του Αρείου Πάγου θα ανοίξει από τις 19:00.   

 

*** Αιτήσεις Προτίμησης για Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, Υπαλλήλους κλπ (όλες οι κατηγορίες εκτός από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους), μέχρι την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρα 23:59.

 

 

 

 

9. 29-4-2023

 

 Οι αιτήσεις προτίμησης για δικαστικούς αντιπροσώπους έχουν ανοιξει στην πλαρφόρμα των δικηγορικών συλλόγων.

Για τους δικαστικούς λειτουργούς, υπαλλήλους κλπ,

επειδή πολλές υπηρεσίες δεν έχουν οριστικοποιήσει τους καταλόγους των υποψηφίων, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει την Τρίτη 2/5/2023 το απόγευμα, μέχρι την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρα 23:59.

 http://www.areiospagos.gr/

 

8. 29-4-2023

 Αποτελέσματα κλήρωσης Εποπτών και κλήρωσης δικαστικών υπαλλήλων για γραμματείς Εποπτών (εξωτερικό)

 

28/4/2023, Αποτελέσματα κλήρωσης Εποπτών (εξωτερικό)

28/4/2023, Αποτελέσματα κλήρωσης δικαστικών υπαλλήλων για γραμματείς Εποπτών (εξωτερικό)


7. 26-4-2023

Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής σε όλη την επικράτεια

Οι δικηγόροι, οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις προτίμησης με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ενημερωθούν από τους συλλόγους τους για την έναρξη της διαδικασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων, οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων του Αρείου Πάγου. Η έναρξη της διαδικασίας υπολογίζεται να ξεκινήσει το Σάββατο 29 Απριλίου, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των καταλόγων των υποψηφίων που θα αποστείλουν οι κατά τόπους υπηρεσίες.

Αιτήσεις γίνονται για όλη την Επικράτεια ΚΑΙ για τις μονοεδρικές.

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό διορίζονται με κλήρωση μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό δεν θα γίνουν αιτήσεις για διορισμό Δικαστικών Αντιπρόσωπων στο εξωτερικό.


http://www.areiospagos.gr/ekloges_2023_may/ekloges_support_may_23.htm

6. 25-4-2023

Τεύχος A’ 102/24.04.2023

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48
Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας
της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών
στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4648/2019 «Διευκό-
λυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποί-
ηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
β) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αρ. 83/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Με πρόταση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των Βου-
λευτών σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής
Επικράτειας, από τους εκλογείς που είναι εγγεγραμ-
μένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτε-
ρικού, θα διεξαχθεί την 20η Μαΐου 2023, ημέρα Σάβ-
βατο.
Η διάρκεια της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμή-
ματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας, ορίζεται από τις 7.00
μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.
Στην Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5. 24-4-2023ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΕΦΟΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στις εκλογές της 21.05.2023, το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο (σύμφωνα με το π.δ. 26/2012 και το Ν.4648/2019 όπως ισχύουν):

    Α) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής, των Εφόρων αυτών στις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς και το διορισμό των Εποπτών Εκλογών και των γραμματέων αυτών στο εξωτερικό

    Β) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής στα τμήματα του εξωτερικού. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια.

    Γ) για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, των υποψηφίων αυτών, καθώς και των μεμονωμένων υποψηφίων.

 


Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό Εφόρων της Επικράτειας, Εποπτών εξωτερικού και γραμματέων αυτών.

Οι αιτήσεις προτίμησης θα γίνουν ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TaxisNet για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 

1) Έφοροι - Επόπτες:

        Πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας
        Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
        Εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι Αντιεισαγγελείς Εφετών
        Πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών (εφόσον οι παραπάνω δεν επαρκούν).

 

2) Γραμματείς Εποπτών Εξωτερικού

        Δικαστικοί υπάλληλοι οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού.
 

Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών για το διορισμό στο εξωτερικό των Εποπτών και των Γραμματέων αυτών, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/4/2023 στις 11:00 το πρωί. Μετά την ανωτέρω προθεσμία η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε θα είναι διαθέσιμη και αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές με άλλο τρόπο.

Για τυχόν προβλήματα που αφορούν την παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή των αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής του Αρείου Πάγου στα τηλέφωνα 210.6419158-179.

 


Πρόσθετες πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων όλων των κατηγορίων και για συλλόγους - υπηρεσίες (αποστολή καταλόγων κλπ) θα αναρτηθούν μετά την έκδοση της εγκυκλίου των εκλογών από τον Άρειο Πάγο.

 

 http://www.areiospagos.gr/ekloges_2023_may/ekloges_support_may_23.htm

 

 4. 23-4-2023

Τεύχος B’ 2682/21.04.2023

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34148 (1)
Παροχή διευκολύνσεων στους Επόπτες και γραμ-
ματείς αυτών που πρόκειται να ασκήσουν τα κα-
θήκοντά τους εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά
τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9 και 24 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυν-
ση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρί-
σκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση
εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
β) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
δ) του π.δ. 68/2001 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 155),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατά παρέκκλιση άμεση έκδοση διαβατηρίου
στους Επόπτες και γραμματείς αυτών οι οποίοι διορί-
ζονται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και πρόκει-
ται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους εκτός Ελληνικής
Επικράτειας.
2. Την ασφαλή μεταφορά των εποπτών κατά την επι-
στροφή τους, από το αεροδρόμιο Αθηνών (Ελευθέριος
Βενιζέλος), στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να παρα-
δοθούν οι σάκοι με τα στοιχεία της ψηφοφορίας στην
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού
(ΚΕφΕΕΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2023
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΒΟΡΙΔΗΣ3. 23-4-2023

Τεύχος A’ 99/22.04.2023

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 45
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του Συντάγματος.
2. Την πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, η οποία
περιέχεται στην υπ’ αρ. 8/22.4.2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ανανέωση
της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αναφερόμενο σε αυτήν εξαιρετικής
σημασίας εθνικό θέμα, την οποία και αποδεχόμαστε, αποφασίζουμε:
Διαλύουμε
τη Βουλή της ΙΗ΄ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την
εκλογή Βουλευτών την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα
προκύψει από τις εκλογές την 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ


2. 13-4-2023

 

Τεύχος B’ 2470/12.04.2023

Αριθμ. 32223 (2)
Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης
από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθ-
μού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012 «Κω-
δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νο-
μοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), όπως έχει
συμπληρωθεί με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 «Διευκό-
λυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποί-
ηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης
από τους δικαστικούς αντιπροσώπους
του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 94Α του
π.δ. 26/2012 (Α’ 57), καθορίζουμε τα χρονικά διαστήμα-
τα μετάδοσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους
δικαστικούς αντιπροσώπους, του αριθμού των ψηφισά-
ντων ανά εκλογικό τμήμα κατά την ημέρα διενέργειας
εκλογών, τα οποία δύνανται να μεταδίδονται μέσω ειδι-
κής εφαρμογής, ως εξής:
Α) 1η μετάδοση: από 10:00 έως 10.30 ώρα Ελλάδας,
Β) 2η μετάδοση: από 13:00 έως 13.30 ώρα Ελλάδας,
Γ) 3η μετάδοση: από 16:00 έως 16.30 ώρα Ελλάδας.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2023
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ1. 28-3-2023 20.41

 Εκλογές στις 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγήσή του στο υπουργικό συμβούλιο

https://www.naftemporiki.gr/politics/1455237/live-i-eisigisi-toy-k-mitsotaki-sto-ypoyrgiko-symvoylio/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ