Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Εισ) -Τεύχος Γ’ 3246/31.12.2022

Τεύχος Γ’ 3246/31.12.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 22ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της


υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’126), την
υπ’ αρ. 183/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετα-
τίθεται με αίτησή του, στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου
Αιγαίου, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, Δημήτριος
Προκοπίου του Κωνσταντίνου.


Με προεδρικό διάταγμα της 22ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’126), την
υπ’ αρ. 177/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με-
τατίθεται με αίτησή του, στην Εισαγγελία Εφετών Αθη-
νών, ο Εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος του Χρήστου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ