Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

ΕΕΕ: Ενημερωτικό σημείωμα για εισφορά αλληλεγγύης


  

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:4-27/1/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της από 23-3-2022 ανακοίνωσής μας, στην οποία αναφερόταν η διαδικασία κατάθεσης προσφυγής ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου με αίτημα την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε κατά το έτος 2021 και ενόψει της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την κατάθεσή της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρέχει προς υποβοήθησή σας, σχέδιο προσφυγής, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε ανάλογα με την περίπτωση (ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών -ΔΕΔ-, ιδιότητα, βαθμός, ποσό εισφοράς αλληλεγγύης που πρέπει να επιστραφεί).

 

 

Αναγκαίος όρος για την κατάθεση προσφυγής είναι η προηγούμενη (σιωπηρή ή ρητή) απόρριψη της ασκηθείσας ενώπιον της Δ.Ε.Δ. ενδικοφανούς προσφυγής, που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνει υποχρεωτικά χώρα εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της (η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου). Για την κατάθεση της προσφυγής ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου προβλέπεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει είτε από την κοινοποίηση της ρητής απόρριψης στους προσφεύγοντες, είτε από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των είκοσι (120) ημερών, που ισοδυναμεί με τεκμαιρόμενη απόρριψη της προσφυγής (βλ. και την από 23-3-2022 ανακοίνωσή μας).

Στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνεται και συνοπτική έκθεση των νομικών ζητημάτων που στηρίζουν το αίτημα για επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης, καθόσον αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το κύρος του δικογράφου και η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή αυξημένων στο τριπλάσιο δικαστικών εξόδων (άρθρο 45 – 46 Ν. 2717/1999). Μετά την κατάθεση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου και μέχρι την προηγούμενη της δικασίμου θα πρέπει να προσκομιστούν, πέραν των λοιπών διαδικαστικών εγγράφων:

1. μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας εκ των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
2. το εκκαθαριστικό σημείωμα δυνάμει του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης συνολικά για το φορολογικό έτος 2021,
3. αντίγραφο της δήλωσης επιφύλαξης ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και
4. αντίγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, που κατατέθηκε ενώπιον της ΔΕΔ.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρακολουθεί το ζήτημα και προσβλέπει στην επίλυσή του, πέραν της δικαστικής οδού, εξωδικαστικά είτε με απόφαση της φορολογικής διοίκησης ,είτε με νομοθετική παρέμβαση.
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ενημερωθείτε τα μέλη με νεότερη ανακοίνωση.
(υπεύθυνοι επικοινωνίας – πληροφοριών εκ μέρους της ΕΕΕ:
1. Θεολόγος Δελλήβεης – Δομένικος (Μέλος ΕΕΕ)
2. Άγγελος Σπύρου (γραμματέας ΕΕΕ) email: eisag@otenet.gr)

 

Ο Πρόεδρος

 

Ευάγγελος Μπακέλας          

Εισαγγελέας Εφετών

Ο Γενικός  Γραμματέας

 

Ιωάννης Σέβης                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΠΗΓΗ ΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ