Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

ΕγκΕισΑΠ 2/2023 : Έκθεση έρευνας εργατικού ατυχήματος. - Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 9-1-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 11048/22

Αριθ. Εγκυκλίου: 2

 

Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Έκθεση έρευνας εργατικού ατυχήματος. - Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

1.            Είναι γνωστό ότι με το Ν. 4808/2021 συνεστήθη ανεξάρτητη διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία «Επιθεώρηση Εργασίας», και σκοπό «τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας» (άρθρ. 102§1), ενώ από την έναρξη λειτουργίας της καταργήθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπως υπηρεσιακά το γνωρίζαμε, του οποίου πλέον τις αρμοδιότητες ασκεί η ως άνω Αρχή.

2.            Όπως από τον άνω ιδρυτικό της νόμο συνάγεται, έργο της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής εν γένει νομοθεσίας, η πρόληψη των παραβάσεων αυτής, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασής τους (άρ. 103§2), ενώ, για την εκτέλεση του έργου της, «ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, προτείνει μέτρα για την πρόληψή τους, συντάσσει σχετικές εκθέσεις με επισήμανση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που συνδέονται με αυτά και σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους και υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά όταν προκύπτουν ευθύνες» (άρ. 103§3ε').

3.            Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμόδιοι επιθεωρητές της Επιθεώρησης Εργασίας, ερευνώντες τα αίτια και τις συνθήκες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, συντάσσουν έκθεση μόνο γι' αυτά, επισημαίνοντες τις τυχόν παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Με επιχείρημα εξ αντιδιαστολής (argumentum a contrario) συνάγεται ότι επί των ήσσονος σοβαρότητας εργατικών ατυχημάτων δεν συντάσσεται έκθεση. Και τούτο είναι εύλογο, διότι θα ακυρούτο, εν τοις πράγμασι, η αποστολή και ο σκοπός σύστασης της εν λόγω ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής, που είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων τήρησης της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, εάν για την πληθώρα των εργατικών ατυχημάτων που γίνονται στους χώρους εργασίας ανά την Ελλάδα απαιτείτο η σύνταξη έκθεσης περί των αιτίων και των συνθηκών αυτού. Και ταύτα λέγονται, διότι με έγγραφό του προς ημάς (με αρ. πρωτ. 5646666/21.12.2022) ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι στο απελθόν έτος 2022 τα αναγγελθέντα πανελλαδικώς εργατικά ατυχήματα έφθασαν τον αριθμό των 14.000, εκ των οποίων όμως η μεγίστη πλειοφηφία τούτων ήταν ήσσονος σοβαρότητας.

4.            Με το ίδιο έγγραφο ο Διοικητής της Αρχής επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εκ της νομοθεσίας υποχρέωση της Επιθεώρησης Εργασίας να συντάσσεται έκθεση έρευνας για κάθε αναγγελλόμενο εργατικό ατύχημα και ακολούθως να διαβιβάζεται αμελλητί αυτή στην προανακριτική αρχή (συνήθως τέτοιες είναι τα οικεία Α.Τ. του τόπου τέλεσης) που χειρίζεται την υπόθεση, οι υπηρεσιακές δε ανά την Ελλάδα μονάδες της Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει εγκυκλίων διαταγών, λειτουργούν με την χρήση των λεγάμενων «κριτηρίων σοβαρότητας» και συνεπώς χαρακτηρίζουν ως «σοβαρά» εργατικά ατυχήματα (πέραν εννοείται των θανατηφόρων) εκείνα για τα οποία υπάρχει κάταγμα ή ακρωτηριασμός, μεγάλος αριθμός θυμάτων, αναρρωτική άδεια πέραν των 5 ημερών, θέση εκτός λειτουργίας τμήματος ή μηχανήματος της επιχείρησης λόγω του εργατικού ατυχήματος, πρόκληση θερμικών ή χημικών εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, ορισμένοι τύποι εξαρθρώσεων, μερική ή ολική απώλεια όρασης και βλάβες εσωτερικών οργάνων. 

5.            Συνεπώς, παρακαλώ και παραγγέλλω να έχετε τα ανωτέρω υπ' όψιν σας κατά τον χειρισμό υποθέσεων εργατικών ατυχημάτων, και να συστήσετε στους υπό τις οδηγίες και παραγγελίες σας δρώντες προανακρίτικούς υπαλλήλους ότι δεν προβλέπεται κατά νόμο η σύνταξη έκθεσης έρευνας επί των ήσσονος σοβαρότητας εργατικών ατυχημάτων από την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Επιθεώρησης Εργασίας, αφού, κατά τα αναφερόμενα και κατά τα ισχύοντα de lege lata, και να παραγγελθεί αυτή, δεν θα εκτελεστεί, αν δεν υπάγεται στις περιπτώσεις των χαρακτηριζομένων βάσει των άνω κριτηρίων σοβαρών ατυχημάτων, διότι κατά το νόμο και τις εγκύκλιες διαταγές της εν λόγω Αρχής, για τα μη σοβαρά εργατικά ατυχήματα η σύνταξη έκθεσης επαφίεται στην κρίση του οικείου προϊσταμένου του Τμήματος ή της Διεύθυνσης της Επιθεώρησης Εργασίας. Περί των ανωτέρω, ευκταίον θα ήτο να δίδατε παγία οδηγία στα Α.Τ. και λοιπούς προανακρίτικούς υπαλλήλους της περιφερείας σας. Μόλις χρειάζεται να τονιστεί ότι η έκθεση έρευνας περί των αιτίων και συνθηκών του εργατικού ατυχήματος δεν εξομοιούται και είναι παντελώς άσχετη με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των άρθρων 183επ. ΚΠΔ, που δικαιούται ασφαλώς να διατάξει ο προανακριτικός υπάλληλος, συντρεχόντων των όρων που τάσσουν οι άνω διατάξεις.

 6.            Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι στην Υπηρεσία σας υπηρετούντες εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος,

 

 

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2-2023/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ