Σάββατο 16 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (σ.σ. για τις εκλογές στην ΕνΔΕ:)Α. Υπεύθυνη στάση η αναβολή των αρχαιρεσιών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων – Διασφάλιση της καθολικής συμμετοχής του Δικαστικού Σώματος στη μελλοντική εκλογική διαδικασία – Ανεύθυνη η πρόταση για κλήση 3000 Δικαστών και Εισαγγελέων στις κάλπες
Β. Η χρονολογική σειρά των γεγονότων και τα έγγραφα, που συνυπέβαλε ο Πρόεδρος της Ενώσεως προς τον Υπουργό της Δικαιοσύνης με αίτημα την παράταση της θητείας του ΔΣ της ΕΔΕ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Απόρριψη του αιτήματος και αιφνιδιαστική σύγκληση ΔΣ για προκήρυξη εκλογών στην ΕΔΕ τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων    


Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
Κώστας Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
                                                                                                Αθήνα, 16-5-2020
                                                                                  
               Α. Ως προς το πρώτο θέμα:
- Η απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίαση του της 14ης – 5 – 2020, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αναβολή των αρχαιρεσιών της Ενώσεως, υπήρξε αποτέλεσμα στάθμισης και Υπεύθυνη Στάση του Δικαστικού Σώματος, κατά την οποία  η συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής «εισέρχεται» με αυξημένη βαρύτητα στη διαδικασία αυτής (στάθμισης). Η πανδημία έχει οδηγήσει στην αναβολή κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
- Διαφυλάξαμε το κύρος των αρχαιρεσιών της Ενώσεως από μία εκλογική διαδικασία, που θα διεξαγόταν υπό συνθήκες υγειονομικής ανασφάλειας, απαγορεύσεων, δικαιοστασίου, αλλά συγχρόνως και μεθοδεύσεων, το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας θα ήταν, με απόλυτη βεβαιότητα, η Αποχή. Από μία διαδικασία με ανύπαρκτη την προεκλογική ενημέρωση των μελών της Ενώσεως. Από μία εκλογική διαδικασία με σχεδόν αδύνατη την χρονικά απρόσκοπτη υποβολή υποψηφιοτήτων.
- Διαφυλάξαμε το κύρος των αρχαιρεσιών της Ενώσεως από μία εκλογική διαδικασία, που θα εξελισσόταν σε παρωδία.
            - Τα μέλη της Ομάδας μας διαφωνήσαμε το Γενάρη του 2020 στο μη νόμιμο αίτημα διενέργειας πρόωρων εκλογών στην ΕΔΕ, που απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα από το ΔΣ ως αντίθετο με τις διατάξεις του καταστατικού.       
- Διαφωνήσαμε, επίσης, στον καθορισμό της ημερομηνίας των καταστατικών αρχαιρεσιών της Ενώσεως από τον μήνα Φλεβάρη του 2020 (το ζήτημα τέθηκε 6 Φεβρουαρίου και 27 Φεβρουαρίου), που θα εγκαινίαζε μία μακρά προεκλογική περίοδο στην Ένωση τη στιγμή, που εκκρεμούσαν προς επίλυση σοβαρά ζητήματα του Δικαστικού Σώματος. Προκήρυξη εκλογών στην ΕΔΕ μήνα Φεβρουάριο ουδέποτε κατά το παρελθόν αποφασίστηκε.
            - Μετά την από 14-5-2020 απόφαση μας για τη μετάθεση του χρόνου των εκλογών ψηφίσαμε όπως ορισθεί Προσωρινή Διοίκηση της Ενώσεως, όπως ο Νόμος ορίζει, με έργο τη διενέργεια των αρχαιρεσιών στην ΕΔΕ για το λόγο ότι την 1η Ιουνίου 2020 λήγει η διετής θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και θα υφίσταται, πλέον, έλλειψη πραγματικής διοίκησης (ΑΠ 561/2018).
            Αυτές ήταν οι αποφάσεις της Ομάδας μας κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΕ της 14ης-5-2020.
Β. Ως προς το δεύτερο θέμα (Η χρονολογική σειρά των γεγονότων και τα έγγραφα, που συνυπέβαλε ο Πρόεδρος της Ενώσεως προς τον Υπουργό της Δικαιοσύνης με αίτημα την παράταση της θητείας του ΔΣ της ΕΔΕ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Απόρριψη του αιτήματος – Η αιφνιδιαστική σύγκληση ΔΣ για ορισμό ημερομηνίας αρχαιρεσιών τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων):   
            - Από το μήνα Μάρτιο 2020 και μετά, λόγω της πανδημίας και της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων και μέχρι τις 14 Μαΐου 2020, ήτοι για ένα ολόκληρο και πλέον δίμηνο, ουδεμία συνεδρίαση του ΔΣ πραγματοποιήθηκε με θέμα τον καθορισμό ημερομηνίας εκλογών στην ΕΔΕ, ενώ αποκλείστηκε από το Προεδρείο της Ενώσεως η πραγματοποίηση συνεδριάσεων του ΔΣ με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.
- 9 Απριλίου 2020 (ένα σχεδόν μήνα μετά): Το σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών της Ενώσεως λόγω της πανδημίας αντιλήφθηκε, κατά τη γνώμη μας, από νωρίς και ο Πρόεδρος της ΕΔΕ. Ειδικότερα, ο τελευταίος στις 9 Απριλίου 2020, εν μέσω πανδημίας και εν αγνοία των μελών του ΔΣ της ΕΔΕ, με το με αριθμ. πρωτ. 175/9-4-2020 έγγραφο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπογεγραμμένο και από τον ίδιο, επικαλούμενος την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία παρατάθηκε η θητεία των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κλπ., ζήτησε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω ΠΝΠ (αρθρ. 17) και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (!) ώστε να παραταθεί η θητεία του ΔΣ αυτής και άρα και του ιδίου ως Προέδρου.
- Επί του ανωτέρω αιτήματος του ουδεμία απάντηση λαμβάνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις 4 Μαΐου 2020.   
- Στις 4 Μαΐου 2020 ο υπέρμαχος (;) των εκλογών Πρόεδρος της ΕΔΕ θα αναμενόταν να συγκαλέσει ΔΣ για την προκήρυξη αρχαιρεσιών στην Ένωση δεδομένου, μάλιστα, ότι στένευαν ασφυκτικά οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία των εκλογών (21 και 28 Ιουνίου). Αντ΄ αυτού, όμως, έπραξε κάτι άλλο: Με το με αριθμ. πρωτ. 203/4-5-2020 έγγραφο του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπογεγραμμένο και από τον ίδιο, ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, ζήτησε εκ νέου, για δεύτερη φορά, επίσης χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση του ΔΣ, την παράταση της θητείας του νυν Διοικητικού Συμβουλίου (και άρα και του ιδίου ως Προέδρου) με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (!).
- Αφού παρέρχονται δύο ημέρες χωρίς απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί του παραπάνω αιτήματός του και ενώ οι μόνες ημερομηνίες, που έχουν απομείνει για εκλογές, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι η 21η και η 28η Ιουνίου 2020, αποστέλλει εσπευσμένα στις 6 Μαΐου 2020 κλήσεις για συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΕ στις 14-5-2020 με θέμα τον καθορισμό της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών στην ΕΔΕ, ακολουθώντας τη μέθοδο του απόλυτου αιφνιδιασμού και δη ορίζει τη συνεδρίαση του ΔΣ για ορισμό ημερομηνίας εκλογών τέσσερις (4) μόλις εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των υποψηφιοτήτων.
- Τέλος, και στο μεταξύ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το με αριθμ. πρωτ. 1578/13-5-2020 έγγραφό του, «κόλαφο» για την Ένωσή μας, απορρίπτει τα ανωτέρω αιτήματα του Προέδρου της ΕΔΕ περί παράτασης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της θητείας του ΔΣ της Ενώσεως, με την αιτιολογία ότι οι Δικαστικές Ενώσεις δεν συνιστούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο και την ανεξάρτητη λειτουργία αυτών (Δικαστικών Ενώσεων) συνιστά προσβολή της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και ότι, σε κάθε περίπτωση, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ρυθμίσεις για την αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας των διοικήσεων.
Εμείς παραθέσαμε τα γεγονότα για να εξάγει ο καθένας τα συμπεράσματα του.

Κλείνοντας:
         Οι Εκλογές στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ύψιστη πράξη δημοκρατίας, θα διενεργηθούν υπό συνθήκες ομαλότητας και διασφάλισης της μαζικής συμμετοχής σε αυτές ολόκληρου του Δικαστικού Σώματος και όχι υπό συνθήκες υγειονομικής ανασφάλειας λόγω της πανδημίας και μεθοδεύσεων, που οδηγούν στην αποχή - αποκλεισμό από τις αρχαιρεσίες μεγάλου αριθμού συναδέλφων αλλά και υποψηφίων.
Οι συνάδελφοι, καλούνται, πλέον, μαζικά να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις, από τις οποίες θα εξαρτηθεί εάν η Ένωση στο μέλλον θα πορεύεται απομονωμένη και βλέποντας ολόγυρα εχθρούς και πραξικοπήματα ή εάν θα ακολουθήσει μια πορεία εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης, που έχει ήδη ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.     
 
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
Κώστας Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ